Generalforsamling tirsdag den 5. oktober 2021.

Vi afholder generalforsamling tirsdag den 5. oktober kl. 17.30 i Furesø golfklubs restaurant. Endelig dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Formanden aflægger beretning3. Kasserer fremlægger revideret regnskab4. Behandling af indkomne forslag a) Ændring af ”Vedtægter for Den Grønne Dameklub” 5. Fastsættelse af kontingent6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Ulla Sonne-Holm afgår som formand og træder …

Generalforsamling tirsdag den 5. oktober 2021. Læs mere »