FG Furen

Indhold

  • Vinterlukning af faciliteter
  • Par 3-banen om vinteren
  • Julelys i FG
  • Furesø Golfklub bidrager til klimaskov
  • Bestil julemenuen i restauranten
  • Bestil nytårsmenuen i restauranten

Vinterlukning af faciliteter

Følgende områder er nu lukket for vinteren:

Lokaler
  • Lukket: Flaghus, omklædning/bad, tuneringslederlokale, medlemslounge og stort mødelokale vil blive lukket for at spare på el, varme og rengøring.
  • Åbent: SIM-golf og indendørstræningscentre vil være åbne med en passende temperatur, max. 19 grader.
Sekretariatet/første sal
  • Lukket: Grøn stue og et toilet
  • Åbent: Sekretariatet vil have åbent (med ét …
Læs mere
Vinterlukning af faciliteter

Par 3-banen om vinteren

Om vinteren er par 3-banen åben uden restriktioner, men der må dog ikke benyttes golfbiler. Banen lukker i tilfælde af sne på banen. Disse regler kan blive modificeret i løbet af vintersæsonen, og nye regler vil så blive udmeldt. Det anbefales også at læse om vinterreglerne under Regler og Etikette.
Par 3-banen om vinteren

Julelys i FG

Der er mange, som har bemærket, at vi har fået opsat hyggelige julelyskæder på bygningerne.

Lyskæderne er tidsstyret, og da det er LED pærer, vil de kun bruge for ca. kr. 2,50-3,00 pr. dag, så der er ingen grund til bekymring omkring elpriserne.
Julelys i FG

Furesø Golfklub bidrager til klimaskov

Furesø Golfklub har gennem deres energiudbyder, Scanenergi, valgt at støtte plantning af en klimaskov.

Med udgangspunkt i det forventede elforbrug for det næste år, planter Scanenergi træer i en dansk klimaskov. Træerne vil i deres levetid optage den mængde CO2, som FG forventes at bruge i det pågældende år. Klimaskov er en mangfoldig skov, som både har CO2-lagring og biodiversitet i …

Læs mere
Furesø Golfklub bidrager til klimaskov

Bestil julemenuen i restauranten

Slip for at lave mad til jul. Bestil en klassisk julemenu med and, rødkål, brunede kartofler og sovs samt ris à l'amande fra Café & Bistro Hestkøbgaard.

Du bestiller julemenuen på www.hkgaard.dk, eller kontakt restauranten på tlf. 7060 2088 eller kontakt@hkgaard.dk.

Maden leveres med en tilberedningsvejledning.

Sidste frist for bestilling er d. 22. december 2022…

Læs mere
Bestil julemenuen i restauranten

Bestil nytårsmenuen i restauranten

Gør det nemt for dig selv til nytår. Bestil en festlig nytårsmenu fra Café & Bistro Hestkøbgaard, som vil være klar til afhentning og den sidste forberedelse/anretning.

Du bestiller nytårsmenuen på www.hkgaard.dk, eller kontakt restauranten på tlf. 7060 2088 eller kontakt@hkgaard.dk.

Maden leveres med en tilberedningsvejledning.

Sidste frist for bestilling er d. 29. december 2022. Afhentning finder sted d. 31. december …

Læs mere
Bestil nytårsmenuen i restauranten

Bliv medlem af FG Medlemsforum på Facebook

email website facebook facebook