FG Furen

Indhold

  • Regler ved vintergolf
  • Lotteri til fordel for Mads Langkilde og Oliver Percy-Smith
  • Luftventilation i træningscenter
  • Klubben er (næsten) røgfri
  • Undgå mus i bagrummet
  • Kommende aktiviteter

Husk reglerne, når I spiller vintergolf

Aldrig har der været så mange, der har spillet golf i vintermånederne, som i denne vinter. Det har givet trængsel på banen og derfor også medført en række henvendelser, der viser, at ikke alle husker reglerne for spil på banen.
Derfor husk, at:
  • der må ikke slås ud fra 1. tee uden for de faste tider med ti minutters mellemrum …
Læs mere
Husk reglerne, når I spiller vintergolf

Lotteriet til fordel for Mads Langkilde og Oliver Percy-Smith

Så nåede vi frem til fredag d. 31. januar 2020 - erhvervsnetværket havde sat hinanden stævne til en kort venskabelig dyst, hvor det gjaldt om at holde nerverne i ro til allersidste hul (… og det kunne nordmanden så ikke …). Resultatet af lotteriet til fordel for Mads Langkilde og Oliver Percy-Smith blev, at der via Golfbox er købt 25 …
Læs mere
Lotteriet til fordel for Mads Langkilde og Oliver Percy-Smith

Luftventilation i træningscenter

Som tidligere skrevet har luften i træningscentret ikke altid været lige optimal, hvilket vi ville gøre noget ved.

Vi har nu fået opsat et friskluftsventilationsanlæg i håb om at få et bedre indeklima, så det bliver mere behageligt at træne.
Luftventilation i træningscenter

Klubben er (næsten) røgfri

Det er desværre observeret, at ikke alle medlemmer kan huske vores ordensregler, specielt i forbindelse med rygning på træningsanlægget.

Vi skal derfor venligst henvise til klubbens rygepolitik:

Med baggrund i, at Furesø Golfklub er en sportsklub, at der færdes børn og unge på træningsanlægget, og at det kan opleves som en gene for medlemmer og gæster, at der ryges, …
Læs mere
Klubben er (næsten) røgfri

Undgå mus i bagrummet

Vi skal venligst henstille alle med et bagrum til at sørge for, at deres bagrum er rydeligt, så risikoen for indtrængen af mus minimeres.

Alt papir, som har været i forbindelse med madvarer og lignende, vil tiltrække mus og bør derfor fjernes.
Undgå mus i bagrummet

Kommende aktiviteter

10/2 - Start på gruppetræning
11/2 - Start på gruppetræning
13/2 - Start på gruppetræning
Uge 11 - Træningstur med Proteamet til Portugal
Uge 12 - Træningstur med Proteamet til Portugal
15/3 - Generalforsamling
email website facebook