Banen juni 2023

Åbning af nye teesteder
Så er første lille del af teestedsprojektet klart til at blive taget i brug.
Det betyder at man fra og med mandag den 12. juni har mulighed for at spille fra Hvid, gul, blå og rød på Hestkøbgaard hul 7.
De nye teesteder har endnu ikke samme slidstyrke som de øvrige teesteder, hvorfor de stadig klippes en lille smugle højere. Det vil dog gradvist blive sænket.
Vi håber at I vil tage godt imod de nye teesteder og passe rigtig godt på dem. Inden længe forventer vi at kunne tage flere teesteder i brug.

Der er tørt på banen
Det er nok ikke gået mange forbi at der er rigtig tørt i Danmark for tiden. Vores bane ligger i en af de tørreste områder i landet, hvor vi kun har fået ca. 15 mm regn på 2,5 måned.
Dertil skal lægges et koldt forår, der sammenlagt har gjort det vanskeligt at få tilstrækkelig tilvækst i græsset.
Det ses særligt tydeligt på fairways, som lader noget tilbage i kvalitet og tæthed. Da vi ikke har vanding på fairways, af flere årsager, vil vi naturligvis være mere sårbare over for perioder med tørke. Der bliver dog gjort en stor indsats for at finde løsninger med mere tørketolerante græsarter, produkter som kan tilbageholde vandet længere i jorden, samt sandtyper der forsinker fordampningen. Indtil der igen kommer regn, gælder det primært om at begrænse skaderne, hvilket gør at klipningen er på et absolut minimum, for at undgår at vi stresser græsset yderligere. Det betyder så at der kan komme lidt flere frøstande og lange strå, og det kan fremstå utrimmet, men det er med den hensigt at vi i sidste ende har mest muligt græs der overlever. Indtil vi igen får bedre forudsætninger (regn i gode mængder) for at lave en mere tæt fairway, spilles der med oplæg.

Brug af range bolde på indspilsområder
Det lader til at der er en tendens til at flere bruger range bolde til at træne med på puttinggreens og indspilsgreens. Husk at brug af range bolde kun er tilladt til bruge på rangen og ved gruppetræninger, hvor der bliver ryddet op og boldene bliver bragt tilbage til range.
Så husk at træner du selv, skal du bruge egen bolde!!

Tilmeld dig vores nyhedsbrev