Elite

Eliteudvalget i Furesø Golfklub

Udvalgets formål er overordnet set at sikre, at Furesø Golfklub forbliver en attraktiv klub at være elitespiller i.

Dette gøres bl.a. ved at:

 • skabe de bedste rammer for klubbens elitespillere til at udvikle sig – såvel spillemæssigt og fysisk som mentalt og socialt
 • udnytte de afsatte træningstimer hos pro’en bedst muligt ved hjælp af struktureret og alsidig træning
 • sikre at elitespillerne deltager i klubarrangementer, der kan give bedre integration i klubben
 • konstant udklække og udvikle talenter og give dem muligheden for at udvikle sig til elitespillere
 • hjælpe Ungdomsudvalget i deres arbejde med at motivere klubbens yngste medlemmer
  sørge for en åbenhed og positiv tone hos elitespillerne i forhold til resten af medlemmerne
 • elitespillerne respekterer klubbens øvrige medlemmer samt etikettereglerne

Målet for udvalget er, at Furesø Golfklub

 • er blandt de bedste i Danmarksturneringen for både kvinder og mænd 
 • præsenteres så godt som muligt ved nationale og internationale eliteturneringer 
 • har spillere, der konkurrerer på internationale professionelle tours 
 • har spillere omkring det danske landshold

Betingelser for udvalget er at:

 • overholde det budget, der er godkendt af bestyrelsen
 • fordele ressourcerne bedst muligt, så de økonomiske rammer sat af bestyrelsen bruges optimalt i forhold til at opnå klubbens målsætning 
 • Eliteudvalget selv har autoritet til at foretage ændringer i budgettet. Dog skal budgettet overholdes og ved store ændringer skal bestyrelsen informeres 
 • overholde de overordnede rammer, der er fastlagt af bestyrelsen
 • Eliten ligger organisatorisk under Sportsudvalget, der refererer direkte ind til bestyrelsen
 • Eliteudvalget skal arbejde tæt sammen med Ungdomsudvalget omkring talentudvikling og overgang af spillere fra Ungdoms-regi til Eliten Sports- og Eliteudvalg


Sports- og Eliteudvalg

Februar 2018

Udvalgets formål er overordnet set at sikre, at Furesø Golfklub forbliver en attraktiv klub at være elitespiller i