Elite

Handicapregulering

Det er spillerne selv, der har ansvaret for, at deres hcp bliver reguleret, uanset om spilleren er pro eller amatør. Det er Handicapudvalgets ansvar at administrere EGA Handicapsystemet i h.t. § 3.4 i Handicapsystemet.

Når det drejer sig om amatører og pro´er, som ikke er tour pro´er, så skal hcp-regulering ske via Golfbox, som spillerne selv eller turneringsledelser taster scores ind i for tællende runder spillet i Danmark. For runder spillet i udlandet er der en særlig regel, nemlig at spilleren (uanset om det er en amatør eller pro) selv skal sørge for at sende sit scorekort til hjemmeklubben sammen med oplysninger om Course Rating og Slope, eller SSS, og Par på den spillede bane, navn og dato på den tællende turnering eller EDS runde, hcp, spillehcp og markør. Scorekortet kan eventuelt sendes i scannet form med en mail til kl@fggolf.dk (Keld Lynge i Sekretariatet), som så sørger for hcp-regulering.

For tour pro´er, gælder der særlige regler. Se Tillæg 2 i EGA Handicapsystemet. Længst ned i Tillæg 2 står der et link til skemaer over hcp for tour pro´er afhængigt af deres placering på ranglister for de forskellige tours (European Tour, Challenge Tour m.fl.). Som du kan se i Tillæg 2, så skal tour pro´er, som har opnået en kategori på en pro-golf tour, ikke indsende scorekort til deres hjemmeklub, men hjemmeklubben skal sætte disse tour pro´er i hcp efter spillerens højeste tour kategori i de ovenfor nævnte skemaer. Hvis en tour pro får kendskab til, at hans tour har ændret hans kategori og/eller hcp, skal tour pro´en informere sin hjemmeklub om dette.

Ovenstående vejledning bør være tilstrækkelig information for Eliten, hvad enten de er amatører, pro´er eller tour pro´er.