Et væsentligt baneelement: Roughen

Roughen er og bliver ved med at være en del af banens væsentligste elementer. Den er både vigtig for spilleoplevelse, det visuelle indtryk, og et krav fra myndighederne. I forhold til spilleoplevelsen vil der være perioder, hvor roughen kan syntes urimelig. Der er en klar strategi med plejen, at roughen bliver tyndere men får lov at stå som det vigtige og nødvendige element den er. Som med meget natur, tager det tid, når roughen skal ændres.

Plejestrategien: høslæt
I strategien er høstslet af arealerne det vigtigste redskab. Hovedformålet med høslættet er at fjerne næring fra området, så roughen på sigt bliver så tynd og ”spilbar”, men samtidig kan få lov at stå med alle de visuelle og naturmæssige fordele det giver.

Udfordringer og tilvækst
Udfordringen ligger naturligvis i, at det kan være svært at finde sin bold, og at det derfor kan være et irritationsmoment og noget, der sinker spillet. Tilvæksten i roughen kan variere lidt fra år til år, alt efter vejr og vind, men vi ser helt klart, at den år for år bliver tyndere og tyndere, hvilket er meget positivt (kan ses på mængden af afklip).

Baneudvalgets perspektiv
Baneudvalget er enige om, at roughen på visse huller allerede er tynd nok til, at den i visse år kan få lov til at blive stående. Dette er helt i tråd med både arkitektens tanker og de krav, som myndighederne stiller til golfklubben.

Klippetidspunkt
De fleste år vil roughen blive klippet fra medio/ultimo af juni. Denne periode er skubbet lidt i år på grund af det meget tørre forår/forsommer. På det tidspunkt er roughen på sit “højeste”, hvilket vil sige, at planterne har brugt meget energi på at vokse og efter klippet er derfor mindre aggressive i tilvæksten. Tidspunktet i år er “nu” – og vi begynder at klippe i de kommende uger 🙂

Miljømæssige overvejelser
Mange planter blomstrer i golfsæsonen og mindsker derfor levestederne for tusindvis af insekter mm når der klippes. Af denne grund klippes alt ikke på samme tid, hvorfor der hele tiden vil være områder der tilgodeser banens fauna, mens områderne mest i spil klippes af hensyn til spillet.

Klubbens målsætning for roughen

  • Udtynding og mindskning af væksten: Ved høstslet
  • Ukrudtskontrol: Ved slåning i udvalgte områder
  • Jordudmagring: Ved opsamling af græsafklip
  • Biodiversitet: Øges bl.a. ved varieret klippetidspunkt og frekvens

Tilmeld dig vores nyhedsbrev