Etablering af fuglekassegruppe

Furesø Golfklub har tidligere opsat stærekasser, for at stærene kunne hjælpe med at nedbringe antallet at stankelbenlarver. Stankelbenlarver lever af græsrødder og er en plage på greens.

“Arbejdet med kasserne har hidtil været udført af greenkeeperne, men det ville være ideelt, hvis vi kan finde nogle ildsjæle, som vil stå for dette arbejde”, siger medlem af medlemsudvalget, Stefan Pihl.

Vi forestiller os, at det vil være muligt at oprette en gruppe af frivillige i lighed med andre golfbaner, og vi indbyder derfor til et indledende møde. Vi har allerede nogle positive tilkendegivelser fra medlemmer, som er interesserede i at deltage.

Der er pt. ca. 45 stærekasser på anlægget, men en lang række andre fuglearter end stær bruger kasser til at udruge deres æg. Mejser, natugler og tårnfalke er velkendte beboere af kasser, men også eksempelvis hvinænder, hulduer og rødstjerter, som vi har på anlægget, har behov for boliger.

Den indledende kortlægning af, hvor kasserne er sat op, er allerede foretaget, så arbejdet i efteråret vil i første række gå ud på at tilse, reparere og rense de eksisterende kasser og vurdere behovet for opsætning af nye kasser. Skulle gruppen blive oprettet, har greenkeeperne tilbudt, at gruppen kan anvende deres værktøj og område til de praktiske opgaver, der måtte være. Arbejdet kræver ingen forudsætninger og vil primært foregå uden for golfsæsonen.

Vi mødes i golfklubben d. 27/9 kl. 19.00 i grøn stue på 1. sal til en kop kaffe og en snak om arbejdet. Så mød blot op, hvis du vil høre noget mere om arbejdet og/eller være en del af gruppen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev