Fra bestyrelsesmøde 17. november 2022

 • Regnskab 2022
  Vi imødeser stadig et regnskab, hvor årsresultatet er dårligere end forventet. Dette skyldes de store stigninger, der har været på energi og andre forbrugsstoffer.
 • Medlemsmøder
  I 2023 ønsker bestyrelsen at afholde op til to medlemsmøder efter behov, hvor der kan informeres om planer og investeringer samt diskuteres aktuelle emner.
 • Medlemsbevægelser
  Noget tyder på, at vi pga. de økonomiske konjunkturer kan forudse en stigning i antal udmeldelser pr. 1. april 2023, og at dette måske kombineres med færre indmeldelser end sædvanligt.
  Det vil samlet kunne betyde, at vi ikke kan få fyldt op med erstatningsmedlemmer for de medlemmer, der forlader klubben.
  Vi prøver at imødegå dette ved at tømme vores ventelister nu, så vi sikrer, at ventelistemedlemmer bliver meldt ind i FG nu. 
  Derudover vil vi i 2023 satse på et udvidet prøvemedlemsarbejde (PM), der kan fylde de huller, der måtte opstå, når et måske større antal medlemmer forlader klubben.
 • Næste bestyrelsesmøde
  15/12 2022

Tilmeld dig vores nyhedsbrev