Herreklubben

Herreklubbens program for sæson 2019

Hermed byder bestyrelsen for Herreklubben (HK) velkommen til klubbens 24. sæson. Programmet udsendes ved sæsonstart til sidste års medlemmer.  Øvrige henvises til klubbens hjemmeside.

Matchplan

Der er planlagt 27 torsdagsmatcher i perioden 4/4 – 3/10 inklusive matcher Skærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag. Særlige matcher med efterfølgende middag finder sted på følgende torsdage:

  • Åbningsmatch den 25/4
  • Midtvejsmatch den 20/6
  • Venskabsmatch mod Hørsholm HK den 12/9 på FG’s bane
  • Afslutningsmatch den 3/10

Invitation til middagene udsendes til medlemmerne ca. 3 uger i forvejen, pris for middagen er ca. 200 kr. Til åbnings-, midtvejs- og afslutningsmatchen spilles modificeret Texas Scramble og den ordinære torsdagsmatch udgår helt. I forbindelse med matchen mod Hørsholm kan scorekortet også indgå i ordinær torsdagsmatch samme dag.

Vi spiller naturligvis efter de nye golfregler 2019, der henvises til bla. generelt medlemsmøde i FG den 26/2 kl. 17 samt informationsmateriale fra DGU udsendt af klubben.

KiK matchen for de øverste på samlet resultatliste for hhv. A- og B række bliver spillet torsdag den 22. august, hvor der derfor ikke kan spilles ordinær torsdagsmatch. Det samme er tilfældet med torsdag den 8. august, hvor der er Furesøuge. På disse datoer vil der åbnes mulighed for at spille torsdagsmatchen på fremmed bane.

Der vil i løbet af sæsonen blive arrangeret en udflugt med spil på fremmed bane. Mere information herom senere.

A-Række og B-Række

Ligesom sidste år spilles der slagspil i A-Rækken og Stableford i B-Rækken. Spillere med hcp op til 17,9 spiller i A-Rækken, medens spillere med hcp på 18,0 og derover spiller i B-Rækken. Det er handicappet ved sæsonens start, der er afgørende for rækkeopdelingen gennem hele sæsonen. Individuelle ønsker om at blive overført fra Række A til B eller omvendt vil kunne imødekommes, hvis man gør opmærksom herpå senest i forbindelse med tilmeldingen til den nye sæson.

Nyt: Modificeret Slagspil

For at mindske langsomt spil, spilles der i Række A modificeret slagspil således, at der højest kan scores 5 slag over hullets par, dvs. 8 slag for et par tre hul, 9 slag for et par 4 hul og 10 slag for et par 5 hul. Herefter skal der samles op. Det bemærkes, at hcp-reguleringen ikke ændres af denne modifikation.

Det bemærkes, at man også i B-rækken skal samle op, når man ikke har flere slag – ligeledes for at mindske langsomt spil.

Nyt: Udvidet Nærmest Pinden konkurrence – Længste drive konkurrence afskaffes

Problemerne, der har været med udbringning og indhentning af flag og målebånd, elimineres nu helt ved afskaffelse af LD konkurrencen og indførelse af en ny form for NP konkurrence.

Den nye NP-konkurrence foregår på alle 5/6 par tre huller på den 18 hullers bane, der spilles den pågældende torsdag (P+H har 6 stk par 3 huller). Afstand fra bolden til hullet måles med den målestok, der findes på flagstængerne på alle par tre huller. Kun afstande på max. 2 m (1 stanglængde) måles og angives på scorekortets tredje og blanke fold, hvor der er god plads til at skrive det, f. eks som:

NP-H5= 0,85 m

NP-F8= 1,88 m

NP-P3= 0,00 m (= hole in one, der naturligvis tæller med I NP konkurrencen)

Dagens præmievindere er de tre spillere, der samlet set er nærmest på de 5/6 spillede par 3 huller den pågældende dag. Således kan det f. eks. forekomme, at to af dagens tre NP-vindere er kortest hhv. næstkortest på P3, medens den tredje præmievinder er kortest på et H5.

Der henvises i øvrigt til de opdaterede matchpropositioner på Herreklubbens hjemmeside.

Tilmelding til torsdagsmatcherne – tidsbestilling i GolfBox

Tidsbestilling i HK foregår blokering hver torsdag kl. 15.30-17.20 – FG har fjernet den hidtidige formiddagsblokering fra kl. 9-9.40. HK’s medlemmer vil blive orienteret af bestyrelsen om eventuelle ændringer. Der henvises i øvrigt til information fra FG om nye regler for tidsbestilling og KiK reservationer, der vil blive udsendt i perioden op til sæsonstart 2019.

Til matcherne Skærtorsdag og Kristi Himmelfartsdag er der ingen blokering i GolfBox, man melder sig blot til sammen med andre medlemmer af HK vist med ”(H)” efter navnet i GolfBox.

Nyt: Matchresultater – beregning af akkumulerede matchpoint

Resultaterne for den ugentlige match offentliggøres i Golfbox under ”Klubturneringer” normalt i løbet af 1-2 dage efter matchen. Se opdaterede Matchpropositioner på hjemmesiden for nærmere oplysning.

For hver ordinær spilledag gives matchpoints til de 23 bedste EDS scores i hver række: 30 point til nr. 1, 25 point til nr. 2, 22 point til nr. 3, 20 point til nr. 4, 19 point til nr. 5, 18 point til nr. 6 og så fremdeles ned til 1 point til nr. 23.

De optjente matchpoint følger spilleren i hele sæsonen, for at man kan afgøre klubmesterskabet i de to rækker. Kun de 12 bedste resultater i løbet af sæsonen medregnes i opgørelsen.

Præmieuddeling

Foregår efter følgende plan:

  • Under åbningsmatchen den 25/4 uddeles sponsorpræmier for dagens Texas Scramble match.
  • Under periodeafslutningsmiddagen den 20. juni uddeles præmier for ordinære torsdagsmatcher (til nr. 1 og 2 i hver række + 3xNP) fra sæsonstart og frem til 13. juni samt for dagens Texas Scramble match.
  • Under afslutningsmiddagen den 3. oktober uddeles præmier for torsdagsmatcher i perioden fra 27. juni og frem til 26. september, præmier for dagens Texas Scramble match, for samlet stilling i A- og B- Række, Eclectic-konkurrencen samt hulspilturnering.

Se i øvrigt opdateret præmieregulativ på hjemmesiden.

 

Hulspilturnering

I lighed med 2018 spilles efter cup systemet i en hovedturnering og en ”Lucky Loser” turnering , således at alle er garanteret mindst 2 matcher med efterfølgende mulighed for præmier og hædrende omtale.

Turneringsfee er 40 kr., der udelukkende går til præmier. Beløbet skal indbetales samtidig med årskontingentet.

Mere specifikke matchpropositioner udsendes til deltagerne i april måned sammen med en spilleplan, der er baseret på en liste med de tilmeldte spillere, hvor rækkefølgen er afgørende for, hvem der spiller mod hvem i cup systemet. Rækkefølgen fastlægges ved lodtrækning.

Kontingent

Kontingentet er 400,- kr. for hele sæsonen. Dette dækker matchfee for alle ordinære torsdagsmatcher, præmier, almindelige driftsomkostninger samt til delvis betaling for de 3 middage.

Hvis du ønsker at deltage i hulspilturneringen betales 440 kr. (og ikke 400 kr.). Kontingentet og evt. hulspil-turnerings fee skal være kassereren i hænde, før der kan spilles i klubben.

Indbetal derfor senest den 1. april, hvis du vil være sikker på at kunne deltage i åbningsmatchen og den efterfølgende middag samt hulspilturneringen. Beløbet skal overføres til klubben bankkonto: reg.nr.: 1551, konto 12425554. Husk at påføre navn, dit Furesø Golfklub medlemsnummer, tlf. nr. og e-mail adresse.

Information fra og til Herreklubben

Informationer om Herreklubben generelt og medlemsoversigt, mv kan ses på klubbens hjemmeside: furesoeherreklub.dk, der også indeholder opdaterede matchpropositioner og præmieregulativ for sæsonen.

I årets løb benytter vi medlemmernes e-mail-adresse og vor hjemmeside i den løbende kommunikation. Alle opfordres derfor til at sørge for, at disse oplysninger til enhver tid er ajourført i GolfBox. Dette gøres ved i Golf-Box ved at vælge ’Ret profil’, hvorefter mobiltelefon og mailadresse kan rettes under fanebladet ’Stamdata’ og hjemtelefonen under fanebladet ’Kontakt’. Alle medlemmer bedes endvidere sikre sig, at der er indføjet et ”(H)” efter deres navn i profilen.

Herreklubben kan kontaktes på e-mail adressen: Fg.herreklub@gmail.com