Husk generalforsamling d. 20 marts

Tid & sted

Onsdag den 20. marts 2024 kl. 19.00
Birkerød Gymnasium, Søndervangen 56, 3460 Birkerød

Praktiske oplysninger:

Afstemning om forslag – Der er tidligere oplyst at der skal stemmes om et forslag til generalforsamlingen, dette forslag er trukket tilbage, der er således ingen forslag til afstemning.

Valg af bestyrelse og revisor – Der er ifølge dagsorden valg af bestyrelsesmedlemmer – og formandsposten, samt revisor.  Se mere HER.

Du kan se personprofiler på de opstillede HER.

Ønsker du selv at opstille kan du sende en personprofil til kontor@fggolf.dk som vil blive udsendt inden generalforsamlingen.

Indskrivning – Når du ankommer, skal du indskrives ved et af tre borde, oplyse medlemsnummer og aflevere evt. fuldmagter (hvert medlem må have 2 fuldmagter med).

Fuldmagter – kan du downloade HER

Materialer til generalforsamling – alt udsendt materiale kan du se her:  fggolf.dk/generalforsamling. Her vil også efter generalforsamlingen blive offentliggjort et referat.

Parkering: Der er gratis parkeringsmuligheder på Birkerød Gymnasium.

Spørgsmål og debat: Der kan ikke på generalforsamlingen stilles nye forslag der skal stemmes om, men alle indlæg kan kommenteres og der kan tages punkter/spørgsmål op under eventuelt.

Forplejning: Der vil være kildevand på flaske til rådighed.

Efterfølgende kommunikation: I FUREN onsdag efter generalforsamling vil der blive informeret om afstemningsresultater – og det materiale der præsenteres på generalforsamlingen vil kunne ses.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget, vedtagelse af medlemskontingenter
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af formand
  7. Valg af øvrig bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Tilmeld dig vores nyhedsbrev