Hvor svært spilles hullerne

I forbindelse med banernes nye rating og etablering af nye teesteder, har vi indhentet en statistik over hullernes sværhedsgrad. Statistikken omfatter scores fra turneringer og private runder spillet i 2021 og 2022 (I alt 384532 hulscores). Statistikken er opdelt i to grupper efter handicap. Statistikken viser gennemsnitlige scores i forhold til par.

Par fire huller er de sværeste

De tre par firehuller: F9, P2 og F6 indtager pladserne som de sværest spillede huller. Det er måske overraskende, at Hestkøbgaard sløjfens huller først sniger sig ind på en 6. og 7. plads med H7 og H4, idet Parkvejs to par fem huller indtager 4. og 5. pladsen. Mange havde nok ment, at H4 hører til et af de allersværeste huller – men placeringen er den samme, uanset handicap.

Samme sværhedsgrad uanset handicap.

Der er generelt stor overensstemmelse mellem lav- og højhandicappere i rækkefølgen af hullernes sværhedsgrad. En undtagelse er P7, som spilles som det 8. sværeste af lavt-handicappere, og par fem hullerne som generelt spilles som sværere af højt-handicappere.

Par tre hullerne spilles som de letteste.

Samtlige 8 par tre huller hører til blandt sløjfernes lettest spillede huller med H5 som det sværeste og P8 som det letteste.

Interesserede kan studere statistikken her.

Handicapnøgle

Statistikken benyttes til at fastlægge handicapnøglen for de enkelte huller, som især har betydning ved hulspil. Der gælder særlige regler for fordelingen af nøglerne. Mere om det senere.

På Baneudvalgets vegne
Ole Kjær

Tilmeld dig vores nyhedsbrev