Info fra bestyrelsesmøde d. 22/06

Banebelægning

Belægning falder ca. 15% i forhold til 2021 og nærmer sig nu ”normalt” 2019-niveau.

Regnskab

Vi følger overordnet budget, dog en smule bedre.  Vi gør det bedre for sponsorer og en anelse dårlige på greenfee. Vi mangler en del opgørelser på energi og må tage forbehold for beløbene her.

Strategi

Der fokuseres på og arbejdes med fremtidens fokus på og sammensætning af medlemmer. 

Risikoanalyse

Bestyrelsen har udvalgt en række risikoområder, der skal arbejdes med. Hvor stor er risiko, kan/skal risiko minimeres, og hvad er omkostningerne?

Par 3-baneindvielse

Vi åbner par 3-bane d. 24. og 25. juni med åbningsturnering og officiel åbning lørdag d. 25. kl. 10.00, hvor formanden slår første slag. Der er arrangeret telt med spisning og forskellige aktiviteter. Formålet er foruden at fejre åbningen og det flotte stykke arbejde at få så mange som muligt til at prøve en runde på den ”nye” par 3-bane. Sekretariat står for planlægning og afvikling.

Rudersdal Kommune

Vi har haft besøg fra Kultur- og fritidsudvalget fra Rudersdal Kommune, hvor formanden og direktøren bød velkommen og viste rundt.

Nye trænere

Der er ved at komme gang i bookingen af vores nye trænere. En række tilbud er modtaget positivt. Det er selvfølgelig vigtigt for vores nye trænere at komme godt i gang også med medlemslektioner.

Den samlede mængde af lektioner er faldet ca. 30% fra sidste (Corona) år.

Trolleys

De trolleys, vi havde til udlejning, bar både funktionelt og visuelt præg af dette. Klubben har nu anskaffet 15 brugte trolleys meget billigt og selv sat dem i stand. Anskaffelsesprisen var 1.500 kr. i alt (og en kasse vin), og de er blevet rigtigt fine nu. De er sat til udlejning gennem selvbetjening. Man tager selv en trolley, og så betaler man nu 50 kr. med MobilePay. De står klar, og klubben (eller shoppen) skal ikke involveres ved udlevering af håndtag etc. BMA tjekker på banen, om der er betalt. De første udlejninger er sket, og vi sparer både manpower og administration ved denne ordning.

Baneguide

Vi er færdige med vores nye baneguide, hvor vi fra selv at sætte dem nu benytter en færdig applikation, hvor vi tilpasser os. Vi får lidt mindre frihedsgrader, men sparer en hel del mandetimer ved sætning. Ligeledes kan vi trykke baneguiden økonomisk selv i små oplag. Det giver os mulighed for, at baneguiden hurtigt kan reflektere de ændringer, der sker på banen (ændrede klippemønstre, nye tee etc.).

Bane Marshalls

Har fået nye jakker (sponsor), og der er indkøbt billige øl, vand og chokolade, som sælges på banen (også MobilePay) for en enhedspris på 10 kr. En populær ordning, som er afklaret med restauranten.

Næste bestyrelsesmøde

25. august.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev