Kaninklubben

Tilladelse til at spille på 18 hullers banen kræver erhvervelse af golfkørekortet, og den fulde version af hvordan det foregår i Furesø Golfklub er beskrevet i denne link.

Den korte version ser således ud:

Undervisning i golfregler, etikette, tempo, handicapsystem og scorekort
Kaninklubben tilbyder undervisning flere gange i sæsonen i Regler, Etikette og Tempo samt Handicap system / scorekort.  Undervisningsdatoer fremgår af kaninklubbens aktivitetsoversigt. Det er obligatorisk at deltage i en af disse regelaftener samt i handicapsystem og scorekort for at erhverve golfkørekortet. Tilmelding sker on line i Golfbox, hvor man under “Klubturneringer” finder den rette dato og aktivitet.

Kaninturneringer om mandagen har også tilmelding i Golfbox, og her er der tilmeldingsfrist kl. 20.00 fredagen før spilledagen, så der kan udsendes en startliste pr. mail til alle deltagere i løbet af weekenden.

Det er også obligatorisk, at du skal bestå Dansk Golfunions regelprøve. Denne foregår online på adressen https://www.golf.dk/regelproeve 

Til sidst en oversigt over, hvor man som begynder eller prøvemedlem henvender sig med sine spørgsmål: