Kaninklubben

Tilladelse til at spille på 18 hullers banen kræver erhvervelse af golfkørekortet.

Prøvemedlemmers vej til golfkørekortet

Slagprøve og fællestræning
Du tilbydes at deltage i op til to ugentlige fællestræninger (med op til 10 deltagere) i de første to måneder af dit prøvemedlemskab (dog ikke juli).Du kan yderligere vælge at få op til 4 lektioner med op til 2 deltagere. Her får du grundlæggende færdigheder i at slå de forskellige golfslag.

Du melder dig til i golfbox efter først til mølle-princippet.

De første træninger har til formål at lære dig at slå rigtigt til bolden, et såkaldt grundsving. Når din træner har set, at du kan slå 8 ud af 10 bolde acceptabelt, består du slagprøven.

Til at holde styr på, at du har bestået slagprøven (og senere også de forskellige golfslag), får du udleveret FGs Golfkørekorthæfte, hvor din træner skriver under på at du kan udføre slagene.

Når slagprøven er bestået viser du Golfkørekorthæftet til sekretariatet, der opretter dig i golfbox med handicap (hcp) 54 og du har status af Begynder.

Hav altid Golfkørekorthæftet med ved fællestræning og turneringer. Det er dette hæfte, vi bruger til at dokumentere at de forskellige trin på vejen til golfkørekortet er bestået.

Spil på par 3 banen, fortsat fællestræning og begynderturneringer
Når slagprøven er bestået har du ubegrænset adgang til at spille par 3 banen.

De efterfølgende træninger har til formål at lære dig golfspillets forskellige slag. Træningen foregår på forskellige stationer med lange slag på driving range, korte indspil til green, putting slag på green  og bunkerslag (fra sand). På udvalgte dage er der test, hvor du kan bestå et eller flere af de forskellige slag.

Du inviteres til at deltage i Kaninklubbens begynderturneringer, der foregår mandag aften. Det er en sjov og hyggelig turnering, hvor du møder andre spillere på dit niveau. Turneringen afsluttes med præmieuddeling og en god snak over et glas vin, øl/vand eller lignende i klubhuset.

Når du har spillet 3 runder (en runde er at spille alle 9 huller) på par 3 banen  med minimum 18 stableford points med 2 tildelte slag pr hul (en måde at bedømme en golfrunde på) får du adgang til at spille på 9 huls banen (stor bane). 

Mindst en af de tre runder skal godkendes af en af Kaninklubbens mentorer. Op til to runder kan godkendes af et andet medlem (inkl. prøvemedlem) af FG. De tre runder med minimum 18 point noteres og underskrives i Golfkørekorthæftet.

Tag Golfkørekorthæftet med til sekretariatet, som tildeler dig hcp 54 og ret til at spille på 9 huls bane fra orange  teested samt at deltage i Kaninklubbens turneringer på 9 huls banen som Kanin.

Du må gerne spille 9 huls banen på egen hånd fra orange teested, dog max 1 gang om dagen.

Undervisning i golfregler, etikette, tempo, handicapsystem og scorekort
Kaninklubben tilbyder undervisning flere gange i sæsonen i Regler, Etikette og Tempo samt Handicap system / scorekort. Undervisningen foregår i klubhuset kl. 19-21.30. Undervisningsdatoer fremgår af kaninklubbens aktivitetsoversigt. Det er obligatorisk at deltage i en af disse regelaftener samt i handicapsystem og scorekort for at erhverve golfkørekortet.

Det er også obligatorisk, at du skal bestå Dansk Golfunions regelprøve. Denne foregår online på adressen https://www.golf.dk/regelproeve 

Spil på 18 huls bane
Når du har

  • spillet dig ned i hcp 53,9
  • bestået alle test af golfslag
  • gennemført undervisning i regler/etikette/tempo og hcp/scorekort samt
  • bestået DGU’s on-line regelprøve 

er langbanekortet i hus, og du har adgang til at spille 18 huls banen på almindelige vilkår  samt deltage i Kaninklubbens turneringer på 9 huls banen fra orange teested.

Når du kommer under hcp 46 kan du spille fra rødt teested.

Tilmelding til begynder- og kaninturnering

Tilmelding er senest fredag kl. 20:00 i golfbox
Startlisten fremsendes pr. mail senest søndag.