Kaninklubben

Tilladelse til at spille på 18 hullers banen kræver erhvervelse af golfkørekortet.

Vejen til golfkørekortet

 1. Slagprøve og fællestræning
  Du tilbydes at deltage i to ugentlige fællestræninger i de første to måneder af dit prøvemedlemskab (dog ikke juli). Her får du grundlæggende færdigheder i at slå de forskellige golfslag. Du melder dig til i golfbox efter først til mølle-princippet.
  De første træninger har til formål at lære dig at slå rigtigt til bolden, et såkaldt grundsving. Når din træner har set, at du kan slå 5 ud af 10 bolde acceptabelt, består du slagprøven.
  Til at holde styr på, at du har bestået slagprøven (og senere også de forskellige golfslag), får du udleveret FGs Golfkørekorthæfte, hvor din træner skriver under på at du kan udføre slagene. Når slagprøven er bestået viser du Golfkørekorthæftet til sekretariatet, der opretter dig i golfbox.

  Hav altid Golfkørekorthæftet med ved fællestræning og turneringer. Det er dette hæfte, vi bruger til at dokumentere at de forskellige trin på vejen til golfkørekortet er bestået.

 2. Spil på par 3 banen, fortsat fællestræning og begynderturneringer
  Når slagprøven er bestået, tildeles du handicap (hcp) 72 og har ubegrænset adgang til at spille par 3 banen.

  De efterfølgende træninger har til formål at lære dig golfspillets forskellige slag. Træningen foregår på forskellige stationer med lange slag på driving range, korte indspil til green (chip), putting slag og bunkerslag. På udvalgte dage er der test, hvor du kan bestå et eller flere af de forskellige slag.

  Du inviteres til at deltage i Kaninklubbens begynderturneringer, der foregår mandag aften. Det er en sjov og hyggelig turnering, hvor du møder andre spillere på dit niveau. Turneringen afsluttes med præmieuddeling og en god snak over et glas vin, øl/vand eller lignende i klubhuset. På par 3 banen skal du spille 3 runder med minimum 18 stableford point for at få adgang til at spille på stor 9 hullers bane. Mindst en af de tre runder skal foregå i Kaninklubbens regi, med godkendelse af en af Kaninklubbens mentorer. De øvrige to runder skal godkendes af et medlem af FG, der højst har hcp. 36. De tre runder med minimum 18 point noteres og underskrives i Golfkørekorthæftet.

  Konverteringstabel for par-3 banen er opsat ved 1. hul og findes også her. Konverteringstabel omsætter hcp til antal tildelte slag på banen.

 3. Spil på stor 9 hullers bane fra sort teested og kaninturneringer
  For at få adgang til at spille på stor 9 huls bane (fra sort teested) skal du ud over de 3 x 18 stableford points på par 3 banen have vist, at du kan de forskellige golfslag (chip, bunker, putning) og have deltaget i regel- og etiketteundervisningen dokumenteret ved træneres/undervisers underskrift i Golfkørekorthæftet. Desuden skal du have bestået DGU’s on-line regelprøve, der omfatter 20 spørgsmål.

  Når ovennævnte forudsætninger er opfyldt, henvender du dig i sekretariatet, hvorefter du har ret til at spille på stor 9 huls bane med det hcp., du har opnået på par 3 banen, dog minimum hcp 64.

  Du kan nu deltage i Kaninklubbens kaninturneringer om mandagen på stor bane.
  Du må gerne spille 9 hullers banen på egen hånd fra sort teested, dog max 1 gang om dagen.

 4. Undervisning i golfregler, etikette, handicapsystem og scorekort
  Kaninklubben tilbyder undervisning fire gange i sæsonen i golfregler & etikette og handicap system & scorekort. Undervisningen foregår i klubhuset kl. 19-21.30. Undervisningsdatoer fremgår af kaninklubbens aktivitetsoversigt. Det er obligatorisk at deltage i en af disse regelaftener samt i handicapsystem og scorekort for at erhverve golfkørekortet.
 5. Spil på 18 hullers bane
  Når du har spillet dig ned i hcp 54 er og har gennemført ovenstående undervisning er golfkørekortet i hus og du har adgang til at spille 18 hullers banen på almindelige vilkår.

Tilmelding til begynder- og kaninturnering

Tilmelding er senest fredag kl. 20:00 i golfbox
Startlisten fremsendes pr. mail senest søndag.