Nyheder

Bestyrelsen orienterer

Nyt fra bestyrelsen – februar 2020

Fra bestyrelsesmødereferat 30-01-2020 Ny forpagter Indstilling til ny forpagter blev præsenteret. Nu starter kontraktforhandlingerne. Når kontrakten er underskrevet, præsenteres forpagteren officielt. Akustik i festlokalet Projektet

Læs mere »

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at udnævne klubbens golf manager til direktør. Årsagerne hertil er: Vores klub har en størrelse, som berettiger, at vi har en direktør.

Læs mere »

Nyt fra bestyrelsen – oktober 2019

Budget Første version af budget 2020 blev gennemgået og kommenteret, og budget vedtages på næste bestyrelsesmøde. Årsrapport Fastlæggelse af årsrapportproduktion og -udsendelse blev drøftet. Årsrapporten

Læs mere »

Nyt fra bestyrelsen

Fra sidste bestyrelsesmøde: Budgetproces for 2020 er startet. Alle udvalg og ledergruppen arbejder med oplæg til bestyrelsen. Den årlige KiK turnering overgår i 2020 fra

Læs mere »

Nyt fra bestyrelsen

Forretningsorden Efter bestyrelsens nye konstituering er der tilrettet en forretningsorden samt udarbejdet et årshjul for bestyrelsen. Organisationsdiagram Der er vedtaget et tilrettet organisationsdiagram med Benny

Læs mere »