Kort information fra generalforsamlingen

Kort information fra generalforsamlingen – Søndag den 19. marts 2023 kl. 10.00, Birkerød Gymnasium

(98 fremmødte med 32 fuldmagter i alt 130 medlemmer repræsenteret).

Dagsorden ifølge vedtægterne:

Pkt. 1 – Valg af dirigent
Finn Lynge Jepsen blev valgt

Pkt. 2 – Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år
Beretningen blev taget til efterretning. (Se formandens beretning HER og fuld præsentation med indlæg fra Banen, Eliten og Breddesport – HER)

Pkt. 3 – Årsregnskab og pkt. 5 – Budget
Regnskabet blev godkendt – (Se årsrapporten – HER)

Pkt. 4 – Indkomne forslag (Se indkomne forslag – HER)

  • Ung-seniormedlemskab kontingent som studerende – fra Julia Rasmussen

          Forslaget blev vedtaget

  • Orientering om konvergens af kontingenter – fra Niels Ellegaard

  Forslaget blev flyttet til orientering under ”Kontingenter”

Pkt. 5 – Medlemskontingenter
Medlemskontingenter blev vedtaget (Se de nye kontingenter – HER)

Pkt. 6 – Valg af formand
Benny Würtz STOPPER som formand, Lotte Burchard blev valgt som formand FOR et år.

Selvom formanden ikke var på valg i år, har FG fået ny formand i det kommende år. Benny Würtz har efter 8 år i bestyrelsen, heraf 4 som formand og 3 som næstformand, trukket sig fra bestyrelsen, grundet et stadig større arbejdspres ud over arbejdet i FG. Næstformand Lotte Burchard blev valgt som ny formand.

Pkt. 7 – Valg af øvrig bestyrelse – (se alle personprofiler HER)
Jan Braginski blev genvalgt og Ole Hansen samt Jan Henrik Hansen blev valgt til bestyrelsen

Pkt. 8 – Valg af revisor
ECO-TEAM statsautoriseret revisionsanpartsselskab blev genvalgt

(Alle dokumenter til indkaldelsen kan ses HER)

Tilmeld dig vores nyhedsbrev