Kun få håndklæder i omklædningen

Da vi fokuserer på energibesparelse overalt i klubhuset, har vi valgt at reducere brugen af vaskemaskinen. Der vil derfor kun blive lagt få håndklæder ud i omklædningsrummene hver dag. Man kan således ikke forvente, at der vil være ubrugte håndklæder, hvis man ønsker at gå i bad senere på dagen.

Hvis du vil være sikker på at kunne få et bad, bedes du venligst selv medbringe et håndklæde.

Lukning af omklædningsrum

Omklædningsrummene vil blive lukket for vinteren d. 15/11.

Der vil herefter kun være åbne toiletter i klubhuset og i flaghuset (indtil flaghuset lukkes for vinteren).

Tilmeld dig vores nyhedsbrev