Lejeforbedring

Med umiddelbar virkning indføres midlertidig lokalregel om lejeforbedring på alle banerne i Furesø Golfklub.

Lejeforbedringen indebærer, at ligger ens bold på det vi kender som fairway og forgreen, så må bolden løftes, renses og placeres indenfor et scorekorts længde fra der hvor den blev løftet fra. Naturligvis ikke nærmere flaget, og i samme baneområde. Så man må fx ikke flytte bolden fra forgreen til green, selv om bolden ikke kommer nærmere flaget.

Et par vigtige kommentarer:
Det er ikke et krav at man markerer bolden inden den løftes – man skal bare være sikker på man placerer den indenfor max et scorekorts længde fra der hvor den lå.

Lejeforbedring må ikke sinke spillet, så brug det kun hvis det er nødvendigt

Lokalreglens fulde tekst lyder således:
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde.

Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.

Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Længden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger.

Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Eventuelle spørgsmål vedr. anvendelsen af lokalreglen kan rettes til regeludvalgets formand på følgende mailadresse: lisbeth@riggelsen.net

Tilmeld dig vores nyhedsbrev