Marshall-ordningen fortsætter i 2022

Bestyrelsen har ønsket, at Marshall-ordningen fortsætter i 2022 og året ud. Det sker på baggrund af en grundig evaluering og analyse af resultaterne fra 2021. I 2022 sættes der fokus på følgende kerneområder:

  • Flowet på banen

Banemarshall (BMA) skal optimere flowet på banen, så spillet flyder så smidigt og hurtigt som muligt. Det sker ved synlig og proaktiv indsats på banen, og primært ved, at der foretages starterfunktion på 1. teested (9 og 18 huller) samt ved vejledning og opfordring til hurtigt spil.

I travle perioder kan 1- og 2 bolde pakkes med andre bolde, så hold kommer til at bestå af 3-4 spillere. Dette kan ske såvel på 1. tee som ude på banen.

  • Frie tider – Administration

BMA skal medvirke til at øge spilleres og greenfeegæsters oplevelse af kapacitet/frie tider på banen.

Med udgangspunkt i, at hold i weekends og helligdage samt andre travle perioder så vidt muligt skal bestå af 3-4 spillere, er det opgaven at pakke hold til at bestå af 3-4 spillere. Dette sker ved, at der få dage forinden den aktuelle spilledag i Golfbox omrokeres på bookede 1- og 2 bolde, der så vidt muligt slås sammen til 3- eller 4 bolde. Der kan højst omrokeres 2 tider frem.

Der vil blive foretaget kontrol af, om en bestilt tid er bekræftet. Såfremt en tid ikke er bekræftet, sendes en skriftlig meddelelse til spilleren med oplysning om det konstaterede, og om at gentagelse bør undgås. I gentagelsestilfælde kan konsekvensen blive, at spilleren udelukkes for at kunne bestille tid i en nærmere fastsat periode.

BMA vil kun ganske undtagelsesvis bekræfte tiden for en spiller.

  • Misbrug af systemet  (”skyggebookninger”)

Der har desværre været flere tilfælde, hvor den person, som har bestilt en tid i Golfbox ikke er identisk med den person, som faktisk benytter tiden (de såkaldte ”skyggebookninger”). Det vil stikprøvevis blive kontrolleret om ”skyggebookninger” finder sted.

  • Service og kontrol

BMA skal virke som en serviceordning overfor medlemmer og gæster og vil samtidig kunne fungere som klubbens fremskudte servicecenter på baneanlægget. I den anledning kan BMA udføre serviceopgaver o.l. for sekretariatet og greenkeeperne.

BMA skal også forestå salg af alkoholfrie drikkevare, chokolade, frugt o.l. fra buggy eller fra Flaghus. Betaling sker via MobilePay.

Og så vil der stikprøvevis blive foretaget kontrol af medlemmers og greenfeegæsters rette, lovlige adkomst til at benytte klubbens baneanlæg og faciliteter. Dette for at forhindre ”gratister”, som i hvert fald tidligere har været et problem. Rette og lovlige adkomst er gyldigt medlemsbadge, greenfeekvittering, eventuel suppleret med DGU-kort.

Et ikke-medlem, der har haft træning hos en af FG´s proer har ret til 30 minutters brug af driving range/træningsområde før eller efter træningslektionen.

Der vil stikprøvevis blive foretaget kontrol af om eventuelle spillebegrænsninger samt lokale golfregler og bestemmelser overholdes (f.eks. ved banearbejde, vinterregler, lukning af sløjfer o.l.).

Og så vil BMA forsøge at vejlede om rette brug af parkeringspladser, som vi af og til har for få af.

Marshall-ordningen bliver også i 2022 et forsøg, som vil blive evalueret løbende.

Vi håber meget, at ordningen vil blive modtaget positivt og i bedste ånd.

Har du lyst til at høre mere om eller måske ligefrem deltage i den nye Marshall-ordning, som er lønnet, eller i den frivillige Baneservice, skriver du en mail til bmafggolf@mail.dk.

Lars Borg

Tilmeld dig vores nyhedsbrev