Medlemsmøde 2024

Bestyrelsen vil indkalde til medlemsmøde i januar 2024. Mødet er et led i bestyrelsens ønske om en tættere dialog med medlemmerne.

Emner
På mødet vil bestyrelsen informere om følgende emner:
• Status på strategiprocessen og de valgte indsatsområder
• Bestyrelsens betragtninger om nogle af de dilemmaer som klubben står overfor
• Lidt om tee-stedsprojektet
Mødet vil blive afholdt i klubhuset – mere info følger.

Strategiprocessen er i gang
Bestyrelsen har igangsat en strategiproces, der skal sætte retning for klubben de kommende år. Processen er i gang, og bestyrelsen vil på mødet give et update på, hvor de er nået til.

Dilemmaer
Golfbranchen står over for en række dilemmaer, forskellige ønsker til mulighed for adgang til 1. tee, stigende miljøkrav og klimaforandringer, og vi skal som en rummelig klub kunne tilgodese forskellige medlemsgruppers og eksterne aktørers interesser. Bestyrelsen vil på mødet dele deres tanker om disse udfordringer.

Tee-stedsprojektet
Klubben er i gang med et projekt om at etablere nye teesteder. Projektet er en del af klubbens strategi for at gøre golfen mere attraktiv for nye og eksisterende medlemmer.

Bestyrelsen håber på en stor tilslutning til medlemsmødet.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev