Naturoplevelser på golfbanen

Naturoplevelser på golfbanen – ny aktiv gruppe under Furesø Golfklub

For mange betyder en tur på golfbanen også en god natur oplevelse. Vores golfbane er en fin blanding af gode greens og fairways sammen med gode levesteder for landdyr, insekter og fugle.

Det vil vi gerne have mere af, så derfor har en lille gruppe bestående af Jacob Riis, Stefan Pihl, Charlotte Bjerre og Marianne Viskum Olesen aftalt at starte en gruppe, som skal støtte op om det igangværende arbejde med at fremme biodiversitet og den gode naturoplevelse på golfbanen.

Fuglelivet vil være første indsatsområde og gruppen har ansøgt bestyrelsen om støtte til et projekt, hvor vi skal opsætte og istandsætte fuglekasser. Det har bestyrelsen sagt ja til.

I dag er de fleste fuglekasser beregnet til stære og kasserne trænger til en kærlig hånd. Stærene er vigtige for os. De spiser stankelbenslaver, som bor i græsrødderne. Laverne er også føde for store fugle og de kan lave mange huller i greenen, når de spiser laverne. Stærene laver ingen huller, når de spiser laverne og har de gode livsbetingelser kan de holde nogle af de store fugle væk.

Vi vil også gerne have en større variation i fuglelivet og inden sæson 2023 starter vil vi opsætte fuglekasser til bl.a. Tårnfalk, Ugler og Hvinænder.

Vi har brug for flere til at hjælpe os med det vigtige arbejde. Der er masser af små og store opgaver at tage fat på og alle bidrag er hjertelig velkomne.  Nogle opgaver tager en formiddag og andre er mere kontinuerlige.

Hvis I har lyst til at være aktive i gruppen, kan i skrive til:
Marianne Viskum Olesen
viskumolesen2006@gmail.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev