Dameklubben

Nyhedsbrev fra formanden

Udsendt via mail d. 19. juni

Midtvejsmiddag

Der er stadig plads til mange flere til vores middag den 26. juni kl. 19!

Tilmelding senest på lørdag via Golfbox.

HUSK, der skal deles en masse præmier ud for hele forårs sæsonen – giv derfor besked til en medspiller, hvis du ikke selv kan være til stede, så hun kan modtage præmien for dig. Uafhentede præmier indgår som klappepræmier på aftenen.

Særlige matcher

Matchen den 26. juni er en ganske alm. Stableford med nærmest flaget på to huller!

Den 17. juli spilles igen slagspil og slagspil m/loft for hhvs. A- og B-rækken.

Den 24. juli spilles Foursome Stableford – se matchproportioner på turneringsprogrammet, hjemmesiden eller sedler i omklædningen.

KIK-match den 22. august

Én gang om året kæmper alle KIK’erne om æren som den med de dygtigste spillere. Dameklubben har de sidste to år været meget tæt på at ligge i toppen, så i år satser vi på, det skal være!

I slutningen af næste uge sættes en liste op i omklædningen, hvor man kan skrive sig på, hvis man har mod på at forsvare Dameklubben i denne betydningsfulde match. Bestyrelsen vil ud fra listen sammensætte et hold på 9 spillere, så vi kan stille med stærkest mulige opstilling.

Kontakt via Dameklubbens mail

Til sidst en opfordring til, at denne mail benyttes, hvis I har noget på hjerte – også hvis det har noget med de ugentlige matcher at gøre. Her er vi sikre på, at jeres mails bliver læst og besvaret – også når nogen i bestyrelsen holder ferie el.lign.

De bedste golfhilsner,

Inger