Nyt fra banen marts 2024

Banen generelt

Overordnet set er banen kommet nogenlunde fint gennem en meget våd vinter.
Parkvej sløjfen er selvfølgelig mere medtaget pga. vinterspil, mens H og F er kommet igennem vinteren uden de store svampeskader.

Forårs arbejde (et lille udpluk)

  • Greens og forgreens: Alle green og forgreens på den store bane er blevet dybdeluftet og 2x overfladeluftet. Der er tilført topdressand, samt gødet og eftersået med nye græsfrø.
  • Teesteder: Er dybdeluftet, eftersået, gødet og i gang med at bliver topdresset med sand.
  • Fairways: Bliver gødet, striglet, klippet og topdresset med et tyndt lag sand. Vi er ca. halvvejs i den proces.
  • Bunkers: Sanddybder bliver tjekket og der bliver efterfyldt med ekstra sand hvor det er nødvendigt.

Nyt udstyr på banen

Vores flagstænger er her til forårsopstarten blevet forsynet med en lille ”krans”, som er placeret nede i hulkoppen og som kan bruges til at løfte bolden ud af hullet, hvis man har puttet med flagstangen i hullet og løfter den forsigtigt op fra hullet. Tænk på at sætte stangen forsigtigt tilbage i hulkoppen, uden at skade hulkanten, til ulempe for de næste spillere.

Teesteds-projket 2024

Vores teesteds-projekt er kommet lidt bagud pga. det meget våde efterår og vinter. Der arbejdes lige nu på Hestkøbgaard hul, som er et stort projekt, bl.a. fordi der indgår et forsøg med en helt ny type vanding. Anlægsarbejdet forventes at være afsluttet omkring den 20. april, hvorefter der vil være en indgronings periode.

Øvrige teesteder som er planlagt og som mangler at bliver etableret er: Nyt blåt teested på F1 og P1, samt et nyt lilla på F1.   

De nye teesteder som er bygget i 2023 og 2024, forventes at kunne åbnes i løbet af sommeren.

Nedslagsmærker

Vi må konstatere at der er en kedelig tendens til at der kommer flere og flere uoprettede nedslagsmærker på greens. Parkvej og Par 3 banens greens er sønderbumpede af nedslagsmærker efter vinteren, og med blot 2 dages spil på Hestkøbgaard inden påsken, er der allerede alt, alt for mange nedslagsmærker.

Kom nu lad os gøre det bedre!!!!!

Opsamling af bolde i søer

I starten af marts har vi haft besøg af dykkere som har samlet bolde i vores søer. Der bliver der gjort så boldene kan genanvendes (bliver solgt som søbolde) og for at vi får fjernet en potentiel forurening af plastik fra vores søer.

Sidste år blev der samlet ca. 16.000 bolde, mens vi lander på ca. 30 til 35 tusinde bolde i år. Firmaet som anvender trænede dykkere, beholder boldene og sælger dem videre, mens klubben modtager 50 øre pr. bold.

Med glade hilsner
Greenkeeperne, Thomas Pihl

Der arbejdes på nye teesteder på Hestkøbgaard hul 8. Opbygningen er en ny metode hvor der vandes nedefra. Målet er at opnå en højere kvalitet, samt at reducere vandforbruget. Vi forventer at vand i tørre perioder i fremtiden vil blive en knap ressource, hvorfor flere tiltag er i gang sat for at ”klimasikre” banen.

Opsamling af bolde i vores søer. Gevinsten i år var ca. 30-35 tusinde bolde. Klubben modtager 50 øre pr. bold, og vi får fjerne en potentiel forurening fra vores søer.

Luftning af greens og forgreens er en meget vigtig del af plejen. Sammen med tilførslen af sand og frø, er det med til at sikre en god nedbrydning af organisk materiale i toppen af jorden, som eller kan give mange problemer med vand som ikke kan dræne igennem, kortere rødder og flere svampesygdomme.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev