Nyt fra bestyrelsen

Generalforsamling 2023 – 19. marts kl. 10.00

Husk årets generalforsamling bliver afholdt søndag d. 19. marts, kl. 10.00, på Birkerød Gymnasium. Evt. forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til kontor@fggolf.dk  senest den 15. januar 2023. Vel mødt!

Medlemsmøder og fokusgrupper
Bestyrelsen vil i løbet af 2023 afholde generelle Tema-medlemsmøder hvor interesserede kan møde op og få info og stille spørgsmål. Der vil blive/er desuden afholdt fokusgruppemøder, hvor udvalgte FG- medlemmer (udvalgt i samarbejde med DGU) deltager. Gruppen er typisk 8-10 personer og diskuterer hvad vi kan gøre bedre og hvad der fungerer godt i FG. Begge initiativer fra bestyrelsen for at inddrage og informere interesserede medlemmer.

Turneringskalender
Turneringskalender for 2023 er nu godkendt i bestyrelsen, du kan i løbet af næste uge se indholdet HER

Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 19. januar.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev