Nytårshilsen fra Bestyrelsen

Kære medlemmer,

Efter udskiftning i persongalleriet gennem de sidste par år er arbejdet i bestyrelsen kommet ind i en god gænge, hvor diversiteten blandt bestyrelsesmedlemmerne parret med viljen til samarbejde sikrer en rigtig god kvalitet i bestyrelsesarbejdet.

I tillæg til de almindelige løbende aktiviteter har bestyrelsen siden sommerferien haft fokus på et eftersyn af de interne processer, som trængte til at blive bragt up-to-date, og derved sikre effektivitet og klarhed i bestyrelsens arbejde. Her sidst på året ar der naturligvis brugt en del energi på budgetlægningen i godt samarbejde med sekretariatet, udvalgene og de ledende medarbejdere.

Som nævnt i bestyrelsens sommerbrev har der i det meste af 2023, og ikke mindst i anden halvdel af 2023, været fuld fart på vores strategiproces. Nogen kunne måske mene at det er lidt for meget at gøre ud af strategien i en golfklub. Det er imidlertid værd at huske på, at Furesø Golfklub er en stor forening, og også en temmelig stor forretning.

Det er derfor værdifuldt for ledelsen, medarbejdere og frivillige, at der er en fælles forståelse af vores formål og værdigrundlag, samt hvordan vi udvikler os både på kort og lang sigt. En formaliseret strategiproces er en meget gennemprøvet og effektiv måde at behandle alle disse aspekter og få dem samlet i en form, der dels kan kommunikeres tydeligt, og dels bruges aktivt i dagligdagen af alle der er engageret i Furesø Golfklub.

Det er hensigten at den nye strategi inklusive fokusområder for de kommende år, præsenteres i løbet af foråret 2024.

Bestyrelsen har et stærkt ønske om mere dialog med medlemmerne. Det betyder blandt andet, at vi inviterer til medlemsmøde torsdag den 25. januar 2024. Mere herom senere.

Det betyder også, at der fremadrettet er et stående tilbud til alle grupperinger i Furesø Golfklub om et besøg af et eller to bestyrelsesmedlemmer til f.eks. årsafslutninger, opstartsturneringer, ’generalforsamlinger’, etc. Tilbuddet gælder selvfølgelig alle etablerede grupperinger, som Klubber-i-Klubben, sportsafdelinger, ugentlige turneringer, osv., men det gælder også de mere uformelle grupperinger, som der heldigvis er en del af i Furesø Golfklub.

Hensigten med sådanne besøg er både, at vi fortæller om hvad bestyrelsen arbejder med og baggrunden for nogle af beslutningerne der ikke altid kan gøre alle medlemmer tilfredse, og at bestyrelsen kan modtage feedback fra medlemmer i en direkte dialog.

Vi glæder os til et nyt år med mange positive muligheder, samt helt sikkert en mængde spændende udfordringer og dilemmaer.

Alle ønskes en rigtig god jul, et godt nytår og et 2024 med mange gode golfoplevelser.

Bestyrelsen i Furesø Golfklub

Tilmeld dig vores nyhedsbrev