Old Boys

Vedtægter & medlemsskab

Vedtægter

Old Boys Klubben fylder 40 år i 2019. Der findes ikke nogen formelle vedtægter for klubben. Der er mange ting som følger ‘gammel skik’, og de fleste ting der skal diskuteres, bliver ordnet under de tre årlige medlemsmøder, hvor der også er fællesspisning i Restauranten.

På sidste medlemsmøde i året, i oktober måned, aflægger formanden en beretning samt tilbyder at trække sig hvis der er nogen som vil af med ham. Alt sammen med godt humør som ledsagende element. Der udpeges en bestyrelse, som er selv-supplerende.

Medlemsskab

Old Boys Klubben kan optage alle mandlige, aktive medlemmer af Furesø Golfklub forudsat at de er fyldt 50 år og har et handicap der på Furesø Golfklubs bane giver max. 36 tildelte slag for en 18 hullers runde.

Der betales et årligt kontingent på 625,- kr. som inkluderer spisning ved første og sidste medlemsmøde og matchfee for spil på hjemmebane i de 3 gennemgående turneringer.

Passive medlemmer

Bestyrelsen har besluttet, at man for fremtiden kan være passivt medlem af klubben.

Vi tror, at der kan være mange, der gerne vil holde kontakten til kammeraterne, selvom de måske ikke mere aktivt kan deltage i løjerne på golfbanen.

Man forbliver på mail-listen og kan naturligvis deltage i medlemsmøderne på lige fod med de aktive – og så er der jo altid mulighed for at nyde en øl sammen med os andre efter onsdagsmatcherne. Kontingentet vil være kr. 400.

Anmodning om optagelse rettes til Bestyrelsen.