Rough 2022

Roughen er og bliver ved med at være en del af banens væsentligste elementer. Roughen er både vigtig for spilleoplevelse, det visuelle indtryk og et krav fra myndighederne. I forhold til spilleoplevelsen vil der være perioder, hvor roughen kan syntes urimelig. Der er en klar strategi med plejen, men som med meget natur tager det tid, hvis denne skal ændres. I strategien er høslæt af arealerne det vigtigste redskab.

Hovedformålet med høslættet er at fjerne næring fra området, så roughen på sigt bliver så tynd, at den kan få lov at stå med alle de visuelle og naturmæssige fordele, som det giver. Udfordringen ligger naturligvis i, at det kan være svært at finde sin bold, og at det derfor kan være et irritationsmoment og noget, som sinker spillet. Tilvæksten i roughen kan naturligvis godt variere lidt fra år til år, alt efter vejr og vind, men vi ser helt klart, at den år for år bliver tyndere og tyndere, hvilket er meget positivt. (Det kan ses på mængden af afklip.)

Baneudvalget er enige om, at roughen på visse huller allerede er tynd nok til, at det i visse år kan få lov til at blive stående, hvilket er helt i tråd med både arkitektens tanker og de krav, som myndighederne stiller til golfklubben.

De fleste år vil roughen blive klippet fra medio/ultimo af juni, hvilket også er tilfældet i år, og det er ikke helt tilfældigt. På det tidspunkt er roughen på sit ”højeste”. Det vil sige, at planterne har brugt meget energi på at vokse og er efter klippet derfor mindre aggressive i tilvæksten. Klippes der meget tidligere, vil vi se en kraftigere tilvækst og en fortætning af den nederste del af roughen. Det betyder, at det på sigt bliver vanskeligere af finde bolden.

Ulempen er, at der er mange planter, der blomster på det tidspunkt, og vi derfor mindsker levestederne for tusindvis af insekter mm. Af den grund klippes alt ikke på samme tid, hvorfor der hele tiden vil være områder, der tilgodeser banes fauna, mens områderne mest i spil klippes af hensyn til spillet.

Klubbens målsætning

Rough

  • Udtynding og mindskning af væksten ved høslæt
  • Kontrollere hurtigt voksende ukrudt ved slåning i udvalgte områder
  • Udmagring af jorden ved opsamling af græsafklip
  • Øge biodiversiteten, bl.a. ved varieret klippetidspunkt og frekvens

Tilmeld dig vores nyhedsbrev