Så er det nu, du skal melde dig til Breddesport i 2023

Nu er det blevet tid til at tilmelde sig næste års Breddesport, som er et tilbud til alle medlemmer udenfor Eliten, som ønsker at spille konkurrencegolf og repræsentere klubben i holdkampe mod andre klubber. Breddesport omfatter i Furesø Golfklub hold både i Regionsgolf og i Danmarksturneringen.

Regionsgolf

Regionsgolf arrangeres af RegionsGolf Danmark (RGD) og er Danmarks største holdturnering for både dame og herre klubgolfere. Det er både spændende og sjovt at spille mod andre golfere på samme niveau som en selv, og kendetegnet for Regionsgolf er, at der altid er en hyggelig og afslappet atmosfære.

I Regionsgolf afvikles alle matcher som hulspil uden handicap. Man spiller på hold i rækker opdelt efter alder og handicap. I kampene består et hold af 2 damer og 4 herrer, som spiller én damesingle, tre herresingler og én mixed Foursome.

Læs meget mere om Regionsgolf på: https://www.fggolf.dk/breddegolf/ og https://regionsgolf.dk/

Bemærk, at der til 2023-sæsonen planlægges med de samme handicapgrænser mellem rækkerne som i 2022.

Kampene spilles primært på hverdage om eftermiddagen, men kan også ligge i weekenden om eftermiddagen. Så selvom du er erhvervsaktiv, er der god mulighed for at være med. De indledende runder forventes afholdt i perioden slut april – start juli 2023.

Danmarksturneringen

I 2023 har Breddesport tilmeldt ét Superveteranhold til Danmarksturneringens Kvalifikationsrække.

Danmarksturneringen er en landsdækkende turnering for klubhold under Dansk Golf Union (DGU). Grundspillet afvikles som puljespil i Øst og Vest med 6 spillerunder (3 weekender), hvorefter Danmarksmesterskaber for klubhold og oprykning afgøres i en weekend med finale- og oprykningsspil.

I Danmarksturneringen afvikles alle matcher som hulspil uden handicap (eventuelt oprykningsspil i Kvalifikationsrækkerne dog som slagspil). I kampene består Superveteranholdet af 2 damer og 5 herrer, som spiller én damesingle, fire herresingler og én mixed Foursome.

Læs mere om Danmarksturneringen på: https://www.golf.dk/danmarksturneringen

I Furesø Golfklub er der en egenbetaling på 100 kr. for deltagelse på Danmarksturneringhold til dækning af faktiske omkostninger i forbindelse med afvikling af Danmarksturneringsweekender på hjemmebane.

Spilledatoerne for grundspillet er i 2023: 6.- 7. maj, 17.-18. juni og 12.-13. august. Opryknings- og finalespil:  16.-17. september.

Tilmelding

I Furesø Golfklub kan man kun være fast tilknyttet ét hold under Breddesport, og for herrespillere gælder desuden, at man ikke samtidig kan spille på et hold under Eliten.

For at deltage på et Regionsgolfhold skal man være fyldt 21 år inden udgangen af 2023, være ’fuldt medlem’ af Furesø Golfklub, samt have et handicap registreret i GolfBox.

Så damer og herrer – gå ind og tilmeld jer via GolfBox.

Sidste frist for tilmelding er søndag den 13. november 2022.

Hvis man ønsker at spille på et bestemt hold eller i en bestemt række, er der mulighed at angive dette ved tilmelding. Breddesportsudvalget vil gøre sit bedste for at efterkomme alle sådanne ønsker, men samtidig skal holdsammensætningen naturligvis ’gå op’ med antal tilmeldte hold, antal tilmeldte spillere, samt handicap-, alders- og kønsfordeling.

Ud over kampene er der typisk også træningsrunder, fællestræning, kvalifikationsrunder og andre holdaktiviteter. Af hensyn til sammenspil, holdånd og muligheder for at sætte det stærkeste hold, er det derfor ønskeligt, at man kun tilmelder sig, hvis man har lyst til og mulighed for deltagelse i disse holdaktiviteter i et ’rimeligt’ omfang.

Til hvert hold oprettes en bruttotrup af en vis størrelse, så der altid bør kunne stilles hold til kampene. Af hensyn til kaptajnens/holdlederens planlægning forventes det derfor, at man har mulighed for at deltage i et ’rimeligt’ antal af de planlagte kampe.

Den endelige holdfordeling for 2023 fastlægges af Breddesportsudvalget senest midt januar 2023. Eventuelle senere ønsker om skift fra et hold til et andet, skal aftales med begge kaptajner/holdledere, og meddeles til Breddesportsudvalget.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Breddesportsudvalget.

Breddesportsudvalget i Furesø Golfklub

Mikael R. Ødum (44 10 48 12) mikael.odum@gmail.com

Henrik B. Winther (22 22 82 15) henrik.b.winther@gmail.com

Annette Fløistrup (40 58 44 40) annette.floistrup@gmail.com

Camilla Esper Larsen (42 36 98 08) camilla.esper@gmail.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev