Tagprojekt udsat

På baggrund af borgerhenvendelser vedr. byggeriet og dets indflydelse på den/de ugler der bor i længen, har kommunen (efter konsultation med Dansk Ornitologisk Forening) besluttet at holde en pause i byggeriet indtil uglens ynglesæson er ovre. Det vil sige at byggeriet opstarter igen primo august.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev