Ungdom

Kontakt

Ungdomsudvalget har det overordnede ansvar for gennemførelsen af alle aktiviteter for ungdomsspillere i Furesø Golfklub.

Ungdomsudvalget består af:

Udvalgsformand
Henrik Kaufmann
Mail: henrik.kauffmann@hotmail.com
Telefon: 2019 2927

Medlemmer
Elise Nordborg
Asta Grøndal
Anders Thastrup Larsen
Niels Gatzwiller