Ungdom

Den skarpe kant

Det er vigtigt for Furesø Golfklub, at der er ambitiøse spillere, der viser vejen for andre.

For at sikre en skarp front af dygtige elitespillere, er der opsat følgende konkrete mål:

  • Vi skal have en aktiv elite på ca. 10 % af samtlige juniorer i Furesø Golfklub.
  • Vi skal have mindst 3 spillere på Faxe Kondi Tour (den mest krævende turnering i Danmark).
  • Vi skal have mindst 1 spiller på junior-landsholds-niveau.
  • Vi skal give den enkelte spiller optimal træning gennemført af motiverede trænere med overskud til den enkelte spiller.
  • Vi skal give den enkelte spiller mulighed for at deltage i et passende antal udfordrende turneringer hver sæson.

Juniorudvikling

Som aktiv junior i Furesø Golfklub får du en lang række tilbud, der giver dig mulighed for at forbedre dit golfspil og få god kontakt til andre juniorer.

For at opnå den bedste golfmæssige udvikling af den enkelte og for at udnytte klubbens ressourcer optimalt, har vi tilpasset tilbuddene til det handicapniveau, den enkelte spiller har.

Konkret arbejdes der med 4 grupper:

  • Elite (handicap <9)
  • Sub-elite (handicap 9-18)
  • Bredde (handicap 18-54)
  • Juniorer uden handicap

Princippet er enkelt – i takt med at man bliver bedre, får man flere tilbud og skal indfri de tilhørende flere forventninger til træning og matchdeltagelse.

Den enkeltes status i forhold til mål og forventninger måles løbende i sæsonen.

Alle ungdomsspillere kommer på et træningshold, der svarer til deres niveau. Der afholdes træning mindst 1 gang om ugen. Træningen varer typisk 1 -2 timer. Træningen gennemføres af klubbens højt kvalificerede trænere, der benytter en bred vifte af moderne teknikker.

Desuden arrangeres forskellige andre træningsarrangementer – læs mere under Træningsmuligheder.

Alle ungdomsspillere uanset om de har handicap eller ej har mulighed for at deltage i interne turneringer, både individuelt og for hold. I de interne turneringer spiller du mod dine kammerater fra Furesø Golfklub.

Eksterne turneringer

Alle ungdomsspillere med handicap har mulighed for at deltage i individuelle og holdturneringer arrangeret af Dansk Golf Union (DGU). I disse turneringer spiller du mod spillere fra andre klubber, som befinder sig på samme handicapniveau som dig.

Du finder en oversigt over mulighederne for lige netop dit niveau på siden Turneringer.