Ungdom

Den stærke base

Det er vigtigt for Furesø Golfklub, at der er et godt fundament af motiverede ungdomsspillere.

For at sikre en stærk base af aktive ungdomsspillere er der opsat følgende konkrete mål:

  • Vi skal fremme den enkelte spillers lyst til at deltage i alle facetter af golfspillet og få glæde af det sociale samvær.
  • Vi skal give den enkelte spiller optimal træning gennemført af motiverede trænere med overskud til den enkelte spiller.
  • Vores juniorer skal deltage aktivt i den ugentlige træning og de løbende matcher.
  • Vi skal have mindst 10 spillere inden for relevante handicapgrupper, så der altid kan dannes hold med god konkurrence og skabes et miljø med godt kammeratskab.
  • Vi skal have engagerede forældre, der støtter deres børn og bidrager til ungdomsarbejdet i klubben.
  • Vi skal have en årlig tilgang på ca. 25 nye ungdomsspillere.
  • Alle nye juniorer skal som et minimum have erhvervet deres ’Green Card’ (ret til at spille på stor bane) senest i løbet af deres andet aktive år.