Ungdom

Værd at vide

Klik på nedenstående link for at få adgang til de forskellige blanketter til hhv. indmeldelse og venteliste.

  • AJ-indmeldelse
  • Junior-indmeldelse
  • Miniput-indmeldelse
  • Ventelisteblanket

Forældrenes rolle

De fleste forældre til ungdomsspillere vil gerne deltage aktivt i ungdomsaktiviteterne. Mange forældre er dog i tvivl om, hvordan de konkret kan hjælpe og hvilke forventninger, der stilles til dem. Derfor her lidt om forældrerollerne i forskellige sammenhænge.
Som ved enhver sport er det vigtigt, at ungdomsspilleren motiveres til at deltage i klubbens aktiviteter – både for vedkommendes egen skyld og for holdets skyld. Nogle ungdomsspillere skal fx motiveres til at deltage i den ugentlige træning (som godt kan foregå i regnvejr en kold efterårsdag) eller til turneringen mod en anden klub lørdag morgen. Det forventes endvidere, at forældrene holder sig orienteret om de planlagte aktiviteter for deres barn/børn og konsekvent melder afbud, såfremt ungdomsspilleren ikke kan deltage.

Ungdomsspilleren skal lære at overholde aftaler med præcision. Forældrene skal derfor hjælpe deres barn/børn med at huske at komme til aftalt træning samt komme i god tid til matcher, dvs. mindst 15 minutter før officiel start tid. Bemærk – golfreglerne gør det klart, at for sen ankomst til match medfører diskvalifikation af den enkelte spiller, hvilket kan betyde at hele holdet taber matchen.

Ungdomsspilleren skal lære at være klædt rigtigt på – så han/hun både er parat til de vejrskift, der ofte kommer i løbet af en dag på banen – langt væk hjemmefra. De skal i øvrigt være iklædt tøj, der i overensstemmelse med klubbens regler for påklædning – se Dress code under Regler og Etikette. Ungdomsspilleren får til brug i forbindelse med turneringer udleveret poloer eller lignende med Furesø Golfklubs logo.

En ungdomsspiller skal have det rigtige udstyr for at få det fulde udbytte. Spørg blot træneren et par gange i løbet af sæsonen om udstyret er ok eller skal ’opgraderes’ i takt med vokseværket.

Lykken er, når far og/eller mor ser mig og deler min oplevelse. Uanset om du selv spiller golf, er det derfor vigtigt, at du tager med til (nogle af) turneringerne og deltager i (nogle af) de sociale aktiviteter i klubben. Det giver også et godt netværk mellem ungdomsspillernes forældre.

Hovedreglen er, at forældre ikke skal deltage i eller overvåge træning. Vor erfaring er, at spillerne får mest ud af træningen, når opmærksomheden udelt rettes mod de professionelle træneres anvisninger.

De fleste af ungdomsafdelingens aktiviteter drives med forældrenes frivillige indsats, hvor belønningen er at bidrage til de unges daglige glæde og løbende udvikling som spillere og personer. Ungdomsudvalget i Furesø Golfklub ser meget gerne, at også forældre til nye spillere tilbyder deres hjælp til aktiviteterne i klubben. Det kunne fx være praktisk hjælp ved udflugter, overnatninger eller sociale aktiviteter. Vi vil særligt opfordre alle forældre til at deltage i afviklingen af par 3 bane matcher og Nørrevinkelmatcher.

Børneattester

Ifølge lovgivningen skal alle personer, der arbejder (både lønnet og ulønnet) med børn og unge under 18 år, udfylde en såkaldt ‘Børneattest’.

En Børneattest er et dokument udarbejdet af Politiet, hvor man giver sin tilladelse til, at der indhentes oplysninger i kriminalregisteret.

Furesø Golfklub har som forening pligt til at registrere Børneattester på alle personer, der arbejder med børn og unge – også de aktive forældre.

Er du aktiv i arbejdet med vore juniorspillere kan du via linket hente en børneattest til udfyldelse.

Børneattesten udfyldes med dit navn, cpr og adresse samt underskrives i samtykkefeltet. Herefter returneres sendes den underskrevne attest til Furesø Golfklubs Sekretariat.

Du kan læse om reglerne bag børneattesten på politiets hjemmeside.

Ved behov for yderligere information om attesten bedes du kontakte formanden for Ungdomsudvalget.

I Furesø Golfklubs juniorarbejde skal ‘ikke-alkohol’ være det normale og ‘alkohol’ det unormale.

Politik for alkohol, tobak og ulovlige stoffer i ungdomsregi

Furesø Golfklubs ungdomsudvalg tager medansvar for, at såvel voksne ledere som børn og unge har/får et fornuftigt forhold til alkohol.

Ungdomsudvalget tager medansvar ved:

  • at udarbejde en overordnet politik vedrørende brug af alkohol, tobak og ulovlige stoffer, der gælder for såvel spillere som voksne ledere og frivillige
  • at skabe trygge rammer for børn og unge, hvor golfspillet er grundlaget for samvær og personlig udvikling

Ungdomsspillere må ikke indtage alkohol eller bruge tobak eller ulovlige stoffer ved arrangementer, som ungdomsudvalget er ansvarlig for. Det gælder også, selv om de er over 18 år. Hvis vi konstaterer, at en spiller overtræder eller har overtrådt denne regel til en aktivitet eller turnering, der er arrangeret af ungdomsudvalget, vil det få en konsekvens for vedkommende.

Voksne ledere og frivillige må som hovedregel ikke drikke alkohol eller ryge tobak, mens arbejdet med børn og unge er i gang. Ved særlige lejligheder kan de voksne ledere og frivillige nyde alkohol i beskedne mængder.

Der skal altid blandt de voksne ledere og frivillige være et tilstrækkeligt antal personer, der kan tage fuldt og helt ansvar i en kritisk situation.

Nydelsen af alkohol må aldrig blive det væsentligste element ved en festligholdelse af en begivenhed eller et større arrangement i ungdomsudvalgsregi.