Vinterregler for Furesø Golfklub 2023 / 2024

Vinterreglerne gælder fra den 16. november 2023

Baggrund

De seneste vintre har der været en stigende tendens til, at der bliver spillet mere og mere vintergolf. Det er positivt, men det har en negativ konsekvens for banens kvalitet, både på den korte og ikke mindst på den lange sigt.

For at beskytte banens kvalitet indføres der derfor nedenstående vinterregler for Furesø Golfklub vintersæson 2023/2024

 • Slagmåtter skal benyttes ved alle slag fra græs, undtagen put, slag fra rough og fra strafområder. Dette gælder også på teesteder, selvom man benytter en tee.
 • ”Ingen hjul” – ingen golfkøretøjer eller trolleys (benyt bærebag)
 • Baneåbning fra kl. 10.00
 • Tidsbestilling – der skal bestilles tid
 • Spillebegrænsning – Maksimalt 4 hold i timen = 15 min. interval mellem bolde: Start 00, 15, 30, 45.
 • 3 sløjfer – 3 x 9 huller bane til normale greens
 • Greenfeepriserne er sat til 50% af normale takster og der gives ikke yderligere rabat.
 • Banelukning – Banen vil helt eller delvist være lukket, hvis der er udsigt til sne, frost, større mængder regn eller risiko for unormalt slid.
 • Par 3-banen: Er åben uden restriktioner, men der må ikke benyttes Golfbiler. Banen lukker i tilfælde af sne på banen.

Udvidelse fra 15/12

 • Hestkøbgaard og Farum lukker (evt. tidligere afhængigt af vejr)
 • Fast måtte på teested: Et fælles måtte-teested, som alle skal benytte
 • Parkvej er åben: Når vejret tillader (ikke for vådt, frost eller sne)

Bemærkninger

 • Vinterreglerne kan ændres eller yderligere indskrænkes efter behov.
 • Klubben vil informere om eventuelle ændringer på hjemmesiden og i Furen.
 • Det vil kun være muligt at:
  • Tjekke ind i klubhus og via GolfBox APP
  • Udskrive scorekort i klubhus

Slid og sygdomme

På den korte sigt bliver områder omkring greens, teesteder og områder med stor trafik meget slidt og mister græsdække og derved kvalitet. Det tager det meste af foråret og forsommeren at genoprette banen til en fornuftig stand.

På den lange sigt vil flere og flere, ikke-egnede græsarter finde vej ind på greens og gøre disse meget sårbare overfor vejrlig og svampesygdomme. Dette særligt på baggrund af, at det ikke er tilladt at anvende pesticider på arealet.

Kvalitet

Klubben har en målsætning om at levere en bane og faciliteter i høj kvalitet. Kvaliteten har en direkte sammenhæng med antallet af spillede runder, hvorfor det er vigtigt at finde det rette antal runder, banen kan klare. Dette ikke mindst om vinteren, hvor der ingen genvækst er, og hvor en runde slider banen mere (visse forsøg har vist, at en runde spillet om vinteren er at jævnføre med ca. 8 om sommeren).

Overtrædelse

Overtrædelse af vinterreglerne kan af Ordens- og Regeludvalget medføre tildeling af en advarsel eller i grovere tilfælde kan bestyrelsen give en karantæne.

Tak for din forståelse og hjælp til at passe på vores bane.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev