1. september 2021

Spil 7. september

Vi spiller en stableford på Parkvej – Hestkøbgaard sløjfen, og der er nærmest pinden på P3 og H9. Og så en lille reminder om, at I skal huske både at reservere en ugentlig 18-huls spilletid i Golfbox og samtidig tilmelde jer Den Grønne Dameklubs ugentlige turnering, også i Golfbox.  I skal være opmærksom på, at […]

Spil 7. september Read More »

Generalforsamling tirsdag den 5. oktober 2021

Vi afholder generalforsamling tirsdag den 5. oktober kl. 17.30 i Furesø golfklubs restaurant. Foreløbig dagsorden: 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Formanden aflægger beretning3. Kasserer fremlægger revideret regnskab4. Behandling af indkomne forslag a) Ændring af ”Vedtægter for Den Grønne Dameklub” 5. Fastsættelse af kontingent6. Valg af bestyrelsesmedlemmer Ulla Sonne-Holm afgår som formand og træder

Generalforsamling tirsdag den 5. oktober 2021 Read More »