Bliv medlem

Overvejer du at blive medlem, kan Furesø Golfklub tilbyde et medlemskab, hvad enten du er begynder eller etableret golfspiller – som privatperson eller i firmaregi.

Medlemskab af Furesø Golfklub

Seniormedlemskab
(19+ år)

Har du hcp? (hcp. 54 eller lavere)
Kontakt vores sekretariat.

Har du ikke hcp. endnu? (begynder eller let øvet)
Så kan vi tilbyde et prøvemedlemskab

Herefter bliver du taget hånd om af vores begynderafdeling (kaninerne), der vil støtte dig, så du lærer både spillet og reglerne.

Nye medlemmer, som allerede har et handicap, tilbydes en mentor ved indmeldelse. 
Kontakt vores sekretariat for mere information.

Juniormedlemskab
(7-18 år)

Er du under 18 år, kan du blive junior hos os.

Har du stor banetilladelse fra en anden klub?
(hcp. 54 eller lavere)
Så vil du formentlig kunne blive medlem hos os med det samme. Hvis der mod forventning er en venteliste, vil der ikke gå mere end typisk ½ år, inden der er plads. Kontakt Ungdomsudvalget.

Har du ikke stor banetilladelse endnu?
Så kan vi tilbyde dig at blive associeret junior (AJ’er). AJ-ordningen er vores tilbud til de børn og unge, der gerne vil prøve kræfter med golfsporten, og som ikke har fået storbanetilladelse endnu. Læs mere om AJ-ordningen.

Læs mere om vores ungdomsarbejde

Firmamedlem

Vi har ofte frie medlemskaber som firmamedlem, det vil sige gennem et sponsorat. Firmamedlemmer bliver automatisk skrevet på ventelisten og kan konvertere til almindeligt medlemskab, hvis det foretrækkes.

Læs mere om sponsorater.

Familiepolitik

Furesø Golfklub har en familiepolitik, der betyder, at hvis du er i familie med et eksisterende medlem (direkte linje), kan du blive skrevet på familieventelisten.

Furesø Golfklub tilbyder en lang række af klubaktiviteter også for nye medlemmer. Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem i Furesø Golfklub, hvor du kan udøve en dejlig sport i flotte og optimale rammer.

Kontingenter m.v.

De fleste kontingenter og leje af bagskabe opkræves halvårligt pr. 1. april og 1. oktober. Enkelte kontingenter opkræves helårligt pr. 1. april. Der opkræves et gebyr på kr. 100,- pr. faktura, hvis indbetalingen for kontingent eller leje af bagskab ikke er tilmeldt PBS. 

MedlemstypeKontingent pr. årKontingent for medlemmer med betalt indskud*
FULDT MEDLEM
Juniorer (indtil 18 år) Kr. 3.050 Kr. 2.800*
Ungseniorer (indtil 25 år eller 28 år med studiekort) Kr. 5.600 Kr. 5.500*
Senior Kr. 9.500 Kr. 8.400*
FLEXMEDLEM
Træningsmedlemskab Kr. 2.250 Kr. 2.250*
9-huls medlemskab (over 72 år) Kr. 7.100 Kr. 6.250*
Hverdagsmedlem (over 67 år)
Kun i 2019
Kr. 7.600 Kr. 6.700*
ASSOCIERET MEDLEM
Miniput op til 7 år Kr. 600
Associeret junior Kr. 2.600
Prøvemedlem senior Kr. 2.950
9-huls medlemskab for prøvemedlemmer** Kr. 5.850
PASSIV Kr. 600
VENTELISTE*** Kr. 200

* Medlemskaber med indskud er ikke længere muligt for nye medlemmer fra 1. april 2019.

** Prøvemedlemmer kan kun være 9-huls medlem i ét år, hvorefter de overgår til almindeligt medlemskab.

*** Der opkræves kr. 100 ved oprettelse på venteliste, som er gebyret frem til førstkommende kontingenttermin (1. april eller 1. oktober), herefter opkræves kr. 100 pr. halvår.

Associerede medlemskategorier/prøvemedlem

 • Miniputter skal være i selskab med deres forældre (eller et andet voksent klubmedlem).
 • Associeret medlemskab for juniorer indeholder en træningspakke, turneringer og andre aktiviteter. Læs mere.
 • Prøvemedlemskab for seniorer indeholder en træningspakke og diverse aktivitetstilbud for nybegynder, der ønsker at prøve golfspillet. For nybegyndere vil der være tilbud om deltagelse i Kaninklubbens turneringer og regelundervisning med mulighed for erhvervelse af ret til spil på stor bane. Læs mere. Prøvemedlemsskaberne afsluttes med tilbud om aktivt medlemskab. Fortsætter man som Træningsmedlem, udstedes der ikke DGU kort.

Rettigheder

 • 9-huls medlemskab giver ret til at spille ugens 9-huls bane hele ugen. Ved spil på 18-huls bane skal der betales greenfee for 18 huller.
 • Træningsmedlemskab giver ret til spil på par 3 banen, anvende træningsfacilteter samt benytte klubbens øvrige faciliteter. Man får ikke et DGU-kort, når man har et træningsmedlemskab, men tidligere medlemmer, der skifter til et træningsmedlemskab, kan spille stor bane mod betaling af fuld greenfee. Der kan dog først skiftes kategori tilbage til fuldt eller 9 hulsmedlemskab igen efter et år. 
 • Hverdagsmedlem har ikke ret til at spille på klubbens baner eller benytte klubbens træningsfacilteter i weekends eller på helligdage, medmindre der betales fuldt greenfee. Den 1. oktober 2019 vil være sidste mulighed for at skifte til et hverdagsmedlemskab.
 • Passive medlemmer har ikke ret til at spille på klubbens baner eller benytte træningsfaciliteterne.
 • Passive og Flexmedlemmer er sikret ret til at kunne indtræde som aktivt/fuldt medlem igen. Der kan dog først skiftes kategori igen efter et år. Hvis der er venteliste, vil man blive prioriteret først på listen. Hvis man tidligere har betalt indskud, sikres det, at man kommer til at betale kontingent som medlem med indskud.

Skift af medlemskab/udmeldelse

 • Et medlemskab er bindende for 1 år.
 • Aktive medlemmer kan efter 1 års medlemskab overgå til et flexmedlemskab eller som passivt medlem.
 • Skift af medlemskab eller udmeldelse skal ske skriftligt til sekretariatet (på mail eller brev) senest 30 dage inden en forfaldsdato for kontingenter, som er den 1. april og den 1. oktober. For ikke at være forpligtet til at betale kontingent i endnu en periode er det derfor vigtigt, at Sekretariatet har modtaget din anmodning senest den 1. marts og/eller den 1. september. Sekretariatet bekræfter modtagelsen af en opsigelse/skift af medlemskab. Der sker ikke tilbage betaling af betalt indskud. Der er en karensperiode på 1 år ved opsigelse/passivt medlemskab.
 • Juniorer og ungseniorer overgår til henholdsvis ungsenior- eller seniormedlemsskab til næste opkrævningsdato efter det fyldte 18. år eller 25. år (studerende 28. år). Juniorer/ungseniorer, der overgår til ungsenior/voksen, som tidligere har betalt indskud, betaler yderligere et indskud svarende til det senest gældende indskud for kategorien, men kan i stedet vælge at overgå til at betale kontingent uden indskud. Tidligere indbetalt indskud tilbagebetales dog ikke.

Gebyrer og betaling

Gebyr
 • DGU kort
  Et nyt DGU kort koster kr. 170.
 • Bagtag
  Er dit originale bagmærke (firkantet plastikskilt) blevet væk, kan nyt erstatningsbagmærke købes for kr. 50. Der er kun et gratis bagmærke pr. medlem, som udleveres ved medlemskabets start.
 • Klubnøgle
  Nøglebrik til bagrum, omklædningsrum, træningslokale koster kr. 100, hvoraf de kr. 50 er depositum. 
Betalinger

De fleste kontingenter og leje af bagskabe opkræves halvårligt pr. 1. april og 1. oktober. Enkelte kontingenter opkræves helårligt pr. 1. april. Hvis et medlemskab påbegyndes efter 1. april, betales et forholdsmæssigt kontingent frem til næste 1. april. Der opkræves et gebyr på kr. 100 pr. faktura, hvis indbetaling af kontingent eller leje af bagskab ikke er tilmeldt PBS.

Restanceprocedure

Ved for sen betaling iværksættes en rykkerprocedure efter nedenstående regler:

 1. Ved for sen indbetaling af faktura udsendes der en gebyrfri betalingspåmindelse 5 dage efter forfaldsdato.
 2. I forbindelse med kontingentfakturering udsendes der 1. rykker ved ubetalte fakturaer 14 dage efter forfald. Der pålignes et rykkergebyr på kr. 100,00 + evt. rente.
 3. Hvis det forfaldne beløb inkl. renter og gebyrer ikke er betalt 10 dage efter 1. rykker, udsendes 2. rykker ligeledes med en betalingsfrist på 10 dage og endnu et gebyr på kr. 100 + evt. rente.
 4. Ved forsat manglende betaling udsendes 3. rykker med inkassovarsel, igen med 10 dages betalingsfrist.
 5. Ved forsat manglende betaling overdrages sagen til inkasso.
 6. Kontingentrestancer ud over 3 måneder medfører jf. klubbens vedtægter eksklusion af klubben.

Renter og gebyrer opkræves efter rentelovens bestemmelser.

Et medlem eller tidligere medlem kan få frataget sin adgang til at booke tider nationalt eller internationalt ved restancer til klubben. Kontakt venligst sekretariatet (kontor@fggolf.dk) angående betaling og retten til igen at måtte booke tider og spille golf.