Bliv medlem

Overvejer du at blive medlem, kan Furesø Golfklub tilbyde et medlemskab, hvad enten du er begynder eller etableret golfspiller – som privatperson eller i firmaregi.

Er du i tvivl om noget vedrørende medlemskab, så kontakt os, eller besøg sekretariatet

Medlemskab af Furesø Golfklub

Seniormedlemskab
(19+ år)

Har du hcp?
(hcp. 54 eller lavere)
Kontakt vores sekretariat.

Har du ikke hcp. endnu?
(begynder eller let øvet)
Så kan vi tilbyde et prøvemedlemskab. 
Kontakt sekretariatet og hør mere om dette.

Herefter bliver du taget hånd om af vores begynderafdeling (kaninerne), der vil støtte dig, så du lærer både spillet og reglerne.

Du kan læse mere om kaninerne her.

Juniormedlemskab
(7-18 år)

Er du under 18 år, kan du blive junior hos os.

Har du stor banetilladelse fra en anden klub?
(hcp. 54 eller lavere)
Så vil du formentlig kunne blive medlem hos os med det samme. Hvis der mod forventning er en venteliste, vil der ikke gå mere end typisk ½ år, inden der er plads. Kontakt Ungdomsudvalget.

Har du ikke stor banetilladelse endnu?
Så kan vi tilbyde dig at blive associeret junior (AJ’er). AJ-ordningen er vores tilbud til de børn og unge, der gerne vil prøve kræfter med golfsporten, og som ikke har fået storbanetilladelse endnu. Du kan læse mere om AJ-ordningen her.

Du kan læse mere om vores ungdomsarbejde her

Firmamedlem

Vi har ofte frie medlemskaber som firmamedlem, det vil sige gennem et sponsorat.Firmamedlemmer bliver automatisk skrevet på ventelisten og kan konvertere til almindeligt medlemskab, hvis det foretrækkes.

Du kan læse mere om sponsorater her.

Familiepolitik

Furesø Golfklub har en familiepolitik, der betyder, at hvis du er i familie med et eksisterende medlem (direkte linje), kan du blive skrevet på familieventelisten.

Der ofte er ingen eller kun en kort ventetid (max. ½ år).

Vi glæder os til at byde dig velkommen som medlem i Furesø Golfklub, hvor du kan udøve en dejlig sport i flotte og optimale rammer.

Kontingenter m.v.

De fleste kontingenter og leje af bagskabe opkræves halvårligt pr. 1. april og 1. oktober. Enkelte kontingenter opkræves helårligt pr. 1. april. Der opkræves et gebyr på kr. 100,- pr. faktura, hvis indbetalingen for kontingent eller leje af bagskab ikke er tilmeldt PBS. 

Tilmelding til PBS kan ske her 

MedlemstypeIndskud*Kontingent med indskudKontingent uden indskud
Juniorer (indtil 18 år) Kr. 0,- Kr. 2.620,- Kr. 2.950,-
Ungseniorer (indtil 25 år)** Kr. 0,- Kr. 5.120,- Kr. 5.400,-
Træningsmedlemskab Kr. 0,- Kr. 1.600,- Kr. 2.150,-
Senior Kr. 0,- Kr. 7.900,- Kr. 9.300,-
Senior hverdagsmedlem (over 67 år)
Kun i 2019
Kr. 0,- Kr. 6.250,- Kr. 7.350,-
9 huls medlemskab (over 72 år) Kr. 0,- Kr. 5.850,- Kr. 6.850,-

*Medlemskaber med indskud er ikke længere muligt for nye medlemmer fra 1. april 2019. For bestående medlemmer, der har betalt 1. rate af deres indskud (som junior eller ungsenior) kan ved betaling af 2. rate af deres indskud fortsætte deres medlemskab som indskudsmedlem. En junior skal ved skift (efter det fyldte 18 år) til ungsenior betale kr. 3.250. Tilsvarende skal en ungsenior betale kr. 6.500 ved skift til aktiv voksen (efter det fyldte 25 år og for studerende 28 år).

Aktive ungseniorer som fleks-/træningsmedlemskab

Aktive ungseniorer kan efter 1 års medlemskab overgå til trænings-/fleksmedlemskab. Medlemskabet giver ret til spil på par tre banen, træningsfacilteter samt benyttelse af alle klubbens øvrige faciliteter bortset fra spil på store baner medmindre der betales fuld greenfee. Ungseniorer betaler samme greenfee som juniorer.

Aktive seniorer over 67 år som fleks-/hverdagsmedlem

Et aktivt medlem kan efter 1 års medlemskab overgå til hverdagsmedlemskab fra den kontingentforfaldsdag, der falder efter medlemmets fyldte 67. år. Hverdagsmedlemskabet er bindende for 1 år.

Hverdagsmedlemmer har ikke ret til at spille på klubbens baner eller benytte klubbens træningsfacilteter på weekends eller helligdage, medmindre der betales fuldt greenfee, se i øvrigt klubbens hjemmeside vedr. særlige regler for deltagelse i klubmesterskaber mv.

1. oktober 2019 vil være sidste mulighed for at flytte medlemsgruppe til Flex-/hverdagsmedlemskab

Træningsmedlemskab (par tre banemedlemskab)

Et aktivt medlem kan efter 1 års medlemskab overgå til trænings medlemskab. Trænings medlemskabet er bindendende for et år. Trænings medlemskabet giver ret til spil på par tre banen, anvende træningsfacilteter samt benyttelse af alle klubbens øvrige faciliteter, bortset fra spil på store baner. Denne kategori oppebærer ikke DGU kort.

Passiv

For alle medlemmer koster det kr. 500 årligt at få sit medlemskab sat på pause. Man er herefter sikret at kunne indtræde som aktivt medlem igen, når dette ønskes. Hvis man tidligere har betalt indskud sikres det, at man, når medlemskabet aktiveres igen, kommer til at betale kontingent som medlem med indskud.

Passive medlemmer har ikke ret til at spille på klubbens baner eller benytte træningsfaciliteterne. Der kan skiftes kategori igen efter et år.

Associerede medlemskategorier/prøvemedlem

Kontingent:
Miniputter op til 7 år pr. sæson – kr. 600
Associeret junior (pr. sæson) – kr. 2.600
Prøvemedlem senior (3 mdr.) – kr. 2.950

Miniputter Opkræves for et år (1. april). Miniputter skal være i selskab med deres forældre (eller et andet voksent klubmedlem).

Associeret medlemskab for juniorer indeholder en træningspakke, turneringer og andre aktiviteter.

Prøvemedlemskab for seniorer indeholder en træningspakke og diverse aktivitetstilbud for nybegynder, der ønsker at prøve golfspillet. For nybegyndere vil der være tilbud om deltagelse i Kaninklubbens turneringer og regelundervisning med mulighed for erhvervelse af ret til spil på stor bane.

Prøvemedlemsskaberne afsluttes med tilbud om aktivt medlemskab.

Udmelding og skift af medlemskategori

Skal ske skriftligt til sekretariatet (på mail eller brev) senest 30 dage inden en kontingent forfaldsdato, som er den 1. april og den 1. oktober. For ikke at være forpligtet til at betale kontingent i endnu en periode, er det således vigtigt, at Sekretariatet har din udmeldelse i hænde senest den 1. marts og/eller den 1. september. Sekretariatet bekræfter modtagelsen af en opsigelse. Juniorer og ungseniorer overgår til henholdsvis ungsenior- eller seniormedlemsskab til næste opkrævningsdato efter det fyldte 18. år eller 25. år (studerende 28. år). Juniorer/ungseniorer, der overgår til ungsenior/voksen, betaler yderligere et indskud (se noten under “Kontingent skemaet”), men kan i stedet vælge efter eget valg at overgå til at betale kontingent uden indskud. Tidligere indbetalt indskude tilbagebetales dog ikke.

Restanceprocedure

Ved for sen betaling iværksættes en rykkerprocedure efter nedenstående regler:

 1. Ved for sen indbetaling af kontingent opkræves gebyr kr. 100,- + evt. rente 14 dage efter forfald af kontingent og/eller andre ydelser.
 2. Såfremt det forfaldne beløb inkl. renter og gebyrer ikke er betalt, opkræves efter yderligere 14 dage endnu et gebyr på kr. 100,- + rente i forbindelse med ny rykker (denne rykker kan være med inkassovarsel).
 3. Såfremt det forfaldne beløb inkl. renter og gebyrer ikke er betalt efter 14 dage, sendes sagen til inkassobehandling jævnfør det givne varsel. Vi gør opmærksom på, at der i den forbindelse vil påløbe yderligere omkostninger.
 4. Kontingentrestancer ud over 3 måneder medfører jf. klubbens vedtægter eksklusion af klubben. 

Renter og gebyrer opkræves efter rentelovens bestemmelser.

Et medlem eller tidligere medlem kan få frataget sin adgang til at booke tider nationalt eller internationalt, ved restancer til klubben. Kontakt venligst sekretariatet (kontor@fggolf.dk) angående betaling og retten til igen at måtte booke tider og spille golf.

Gebyrer

 • DGU kort
  Det koster kr. 155 for et nyt DGU kort.

 • Bagtag
  Er dit originale bagmærke (firkantet plastikskilt) blevet væk, kan nyt erstatnings bagmærke købes for kr. 50. Der er kun et gratis bagmærke per medlem, som udleveres ved medlemskabets start.

 • Klubnøgle
  Nøgle brik til bagrum, omklædningsrum, træningslokale koster kr. 100, hvoraf de kr. 50 er depositum.