Bliv frivillig

Frivilligt arbejde er et af de bærende elementer i enhver forening.

Klubben har brug for et større antal frivillige for at støtte op om klubbens mange aktiviteter, men også for at skabe et endnu bedre klubliv og sammenhold. Det er sjovt at være frivillig, du får mange positive oplevelser og lærer en masse mennesker at kende.

Som frivillig får du en polo af Furesø Golfklub, to green fee billetter årligt og bliver inviteret til en udvalgsmatch med middag

Det er muligt at blive frivillig i følgende udvalg:

 • Baneservice
 • Baneudvalg
 • Begynderudvalg / kaninklub
 • Bygningsudvalg
 • Eliteudvalg
 • Handicapudvalg
 • Klubudvalg
 • Kommunikationsudvalg
 • Medlemsudvalg
 • Regel- og etiketteudvalg
 • Turneringsudvalg
 • Ungdomsudvalg

Hvis du er interesseret i at give dit bidrag som frivillig i Furesø Golfklub, kan du kontakte medlemsudvalget. Du kan eventuelt nævne det eller de udvalg, du er mest interesseret i.