Prøvemedlem

Prøvemedlem i Furesø Golfklub

Har du lyst til at blive prøvemedlem i Furesø Golfklub?

Vi vil glæde os til at lære dig at kende og til at give dig nogle gode oplevelser med golfsporten.

Mange klubber tilbyder, at man kan erhverve golfkørekortet på en weekend. Hos os har vi den holdning, at vi gerne vil sikre, at nye golfere rent faktisk lærer at spille golf. Derfor er vores introduktion til sporten også mere omfattende, end hvad der kan læres på en weekend. Stort set alle vores nye medlemmer udtrykker stor tilfredshed med, at vi gør så meget ud af at lære nye golfspillere færdigheder i at spille golf.

Prøvemedlemskab i 3 måneder

I Furesø Golfklub har vi valgt, at alle, der er nye i golfsporten, starter med et tre måneders prøvemedlemskab (PM). I prøvemedlemskabet tilbyder vi:

 • Velkomstpakke (div. regelbøger og brochurer)
 • Gratis lån af udstyr (enten nyt, eller næsten nyt dame- eller herresæt)
 • Fællestræning (holdtræning sammen med andre PM’ere)
 • Turneringer i ”Kaninklubben” (kanin = ny golfspiller)
 • Et netværk med andre nye golfspillere gennem turneringer og sociale arrangementer
 • Mulighed for at erhverve et golfkørekort, der betyder, at man er ”udlært” golfspiller
 • Træning og spil på bane i de første to måneder af prøvemedlemskabet og spil på bane i den sidste måned

Når de tre måneder er gået, har du helt sikkert en afklaring af, om golfsporten er noget for dig.

Når du starter som PM’er, sørger sekretariatet i Furesø Golfklub for, at du bliver indmeldt og får de nødvendige informationer.

Vejen til golfkørekortet i 4 trin

For at få golfkørekortet skal du igennem:

 1. Undervisning i golfslag på træningsanlægget
 2. Teoretisk undervisning,
 3. Spilleerfaring på par 3-banen (lille begynderbane)
 4. Spil på 9 huls banen (stor bane)

1. Træning med slagprøve

Starten som prøvemedlem

Du starter med træning i golf, hvor du tilbydes at deltage i op til to ugentlige fællestræninger (med op til 10 deltagere) i de to måneder af dit prøvemedlemskab (dog ikke i juli måned).

De første træninger har til formål at lære dig at slå rigtigt til bolden, det såkaldte grundsving. Træningen fortages af vores professionelle trænere suppleret af vores hjælpetrænere. Når din træner har set, at du kan slå 8 ud af 10 bolde acceptabelt, godkender han dine golfslag i golfkørekorthæftet som dokumentation på, at du har bestået dette trin på vejen til det endelige golfkørekort. Dette trin kalder vi for ”slagprøven”.

De efterfølgende træninger har til formål at lære dig golfspillets forskellige slag. Træningen foregår på forskellige stationer med lange slag på driving range, korte indspil til green, putting slag på green og bunkerslag (fra sand). På udvalgte dage er der en test, hvor du kan bestå et eller flere af de forskellige slag. For at erhverve golfkørekortet skal alle slagtyper være godkendt af din træner/hjælpetræner.

 • Du tilmelder dig træningen i Golfbox (klubbens administrations- og bookingprogram), www.golfbox.dk, efter først-til-mølle-princippet.

2. Begynder

Spil på par 3-banen

Når slagprøven er bestået, må du spille på par 3-banen. Nu er du ”Begynder”.

Du inviteres også til at deltage i Kaninklubbens begynderturneringer, der foregår mandag aften på par 3-banen. Begynderturneringerne er sjove og hyggelige turneringer, hvor du møder andre spillere på dit niveau. Turneringen afsluttes med præmieoverrækkelse og en god snak over et glas vin, øl/vand eller lignende i klubhuset.

Når du har spillet tre runder (en runde er at spille alle 9 huller på par 3-banen) med minimum 18 Stableford points (en måde at bedømme en golfrunde på) i hver runde, får du adgang til at spille på 9-huls banen (den store bane) samt deltage i Kaninklubbens turneringer som Kanin. Kaninturneringerne foregår på 9-huls-banen.

Det skal godkendes af en af mentorerne i Kaninklubben. Du kan dog spille op til to af runderne med andre medlemmer af Furesø Golfklub (også prøvemedlemmer), som godkender dit scorekort. De tre runder med minimum 18 points noteres og underskrives i golfkørekorthæftet.

Samtidig får du teoretisk undervisning, hvor du lærer om:

 • Golfreglerne (”færdselsloven” på golfbanen)
 • Etikette (sikkerhed og god opførsel på banen)
 • Tempo på banen (for at få spillet til at flyde for alle)
 • Handicap (hcp.) (en måde at udligne niveauforskelle, så alle golfspillere kan spille sammen)
 • Scorekort (det skema, der holder styr på handicap og resultater)

Kaninklubben tilbyder undervisning fire gange i sæsonen i golfregler, etikette og tempo samt i handicapsystem og scorekort. Undervisningen foregår i klubhuset kl. 19-21.30.

Undervisningsdatoer fremgår af Kaninklubbens aktivitetsoversigt. Det er obligatorisk at deltage i en af disse regelaftener samt i handicapsystem og scorekort for at erhverve golfkørekortet.

3. Spil på 9-huls-bane fra orange teested

Når du har:

 • Bestået ”slagprøven” (punkt 1)
 • Spillet tre runder med minimum 18 points på par 3-banen (punkt 2)

henvender du dig i sekretariatet, der tildeler dig hcp. 64.

Nu har du adgang til at spille på 9-huls-banen fra orange teested (et udslagssted for golfere, der endnu ikke har fået golfkørekortet, så banen ikke er så lang som normalt). Formålet med at spille fra det orange teested er, at du skal have en så god oplevelse som muligt.

Du bliver fortsat inviteret til at spille i Kaninklubbens turneringer om mandagen, men nu spiller du på 9-huls-banen. Vi kalder disse turneringer for kaninturneringer. Du må gerne spille 9-huls-banen på egen hånd fra orange teested, max. en gang om dagen.

4. Golfkørekort

Når du har:

 • Bestået de forskellige golfslag i fællestræningen
 • Deltaget i teoriundervisningen (regler/etikette/tempo og scorekort/hcp-system)
 • Bestået Dansk Golf Unions (DGU) regelprøve
 • Spillet dig ned i hcp. 54

er golfkørekortet i hus, og du er nu golfspiller.

Lidt om Kaninklubben

Formålet med Kaninklubben er at hjælpe dig godt i gang med golfspillet og medvirke til, at du får et godt netværk i Furesø Golfklub. I Kaninklubben arbejder vi ud fra, at begynder- og kaninturneringerne på én og samme tid skal være hyggelige og fornøjelige og samtidig en træning i at begå sig i golfspillets etikette og regler.

Mentorer

For at understøtte ovenstående medvirker der er række mentorer ved alle turneringer. Det er frivillige golfspillere fra Furesø Golfklub, som gerne vil hjælpe nye spillere godt ind i sporten.

Mentorernes opgave er at følge spillerne rundt på banen under turneringerne og støtte dig, så du lærer:

 • Om golfregler i praksis
 • Hvordan man skaber et godt tempo i golfspillet
 • Hvordan man passer godt på golfbanen
 • Hvordan man etikettemæssigt set opfører sig på golfbanen

Medlemskab

Som prøvemedlem bliver du automatisk medlem af Kaninklubben, når du har bestået slagprøven, og har adgang til at spille par 3-banen.

Ugentlige mandagsturneringer

Du tilmelder dig turneringerne (for begyndere og kaniner) i Golfbox senest fredag kl. 20.00, inden den kommende mandagsturnering. Lørdag udsendes en startliste, hvor du kan se, hvilket hul du skal starte på, hvem du skal spille sammen med, og hvilken mentor, der følger dig og dine medspillere rundt. Turneringsdage og -tidspunkter fremgår af Kaninklubbens aktivitetsoversigt og i Golfbox.

Normalt starter mandagsturneringer med tee-off (start)

 • 17.30 på 9-huls-banen for kaninturneringer
 • 17.45 på par 3-banen for begynderturneringer

Sidst på sæsonen rykker starttidspunktet lidt frem, da turneringerne skal afvikles, inden det bliver mørkt. Starttidspunkter fremgår også af Kaninklubbens aktivitetsoversigt hjemmesiden.

Mandagsturneringerne afsluttes i klubhuset med præmieoverrækkelse og en god snak om dagens oplevelser. Det er kutyme, at spillerne byder deres mentor på en drink som tak for at gå med rundt.

Kaninklubben er for begyndere og spillere med hcp. større end 44. Kommer du under hcp. 45 i løbet af sæsonen, kan du fortsætte i Kaninklubben sæsonen ud.

Klubber i Klubben (KiK)

Vores erfaring er, at det er vigtigt at få et netværk med andre, så man oplever at have nogle at spille med. Overgangen fra at være en del af Kaninklubben til at være på egen hånd kan være brat for nogle.

Furesø Golfklub har en række KiK’er, som det kan være relevant for dig at spille med i. 

Når du har opnået hcp. 54, er du velkommen til at deltage i Kaninfredagstræningen. Disse arrangementer annonceres under klubturneringer i Golfbox. Se alle kanintilbuddene, inklusive ”find en spillepartner”, der løbende opdateres på hjemmesiden.

Lån af udstyr

Sekretariatet står for udlån af udstyr til prøvemedlemmer. Vær opmærksom på, at det undertiden kan vare 1-2 dage, før udstyret er klar til udlån. Når prøvemedlemskabet ophører, har du enten mulighed for at købe udstyret eller levere det tilbage.

Har du spørgsmål?

Er du i tvivl om noget, eller er der noget, som ikke fungerer? Ved tvivlsspørgsmål kan du henvende dig i sekretariatet, hos trænerne eller i Proshoppen. Her vil vi gøre, hvad vi kan for at hjælpe dig godt i gang som golfspiller i Furesø Golfklub.

Medlemskaber efter prøvemedlemskab

Du kan efter dit prøvemedlemskab vælge mellem tre medlemskaber:

 • Par 3-bane medlemskab
  Her må du spille på par 3-banen og benytte alle træningsfaciliteter.
 • Stort PM medlemskab – 9 huller
  Her må du benytte alle træningsfaciliteter og par 3-banen samt 9 huls-banen. Du må kun spille fra orange teested, indtil du har hcp. 54.
 • Stort medlemskab – 18 huller
  Her må du benytte hele træningsanlægget, samt alle baner i Furesø Golfklub (både par 3-banen, 9-huls- og 18-huls-banen). Har du ikke opnået hcp. 54 på 9-huls-banen, må du dog kun benytte 9-huls-banen, indtil dit handicap er 54 eller lavere.

 Vi glæder os til at byde dig velkommen som prøvemedlem.

Nyhedsbrev for prøvemedlemmer

Få besked på e-mail, når der er information og arrangementer for prøvemedlemmer.