Klubber i Klubben

Klubber i Klubben

I Furesø Golfklub har vi i for tiden 6 officielle ‘Klubber i Klubben (KiK).

Her er klubbernes kontaktinformation samt eventuelle hjemmesider. Vi henviser også til Ugentlige baneaktiviteter under Klubben/Klubaktiviteter.

Dagdriverbanden

Spiller om mandagen

Seniorklubben

Spiller om tirsdagen

Den Grønne Dameklub

Spiller om tirsdagen

Dameklubben

Spiller om onsdagen

Old Boys Klubben

Spiller om onsdagen

Herreklubben

Spiller om torsdagen

Hvad er en KiK?

Baggrund

De kontakter og venskaber, som medlemmer får i klubben, er betydningsfulde både for en god kluboplevelse og for medlemmernes klubloyalitet. En ”Klub i Klubben” (KIK) er en formel samling af medlemmer, der spiller ugentligt, og hygger sig sammen på nærmere aftalte og bookede tider. Det er en effektiv ramme for at danne relationer, der skaber netværk og giver gode fælles oplevelser. En officiel KIK ledes af en bestyrelse, som også er ansvarlig overfor klubbens Bestyrelse.

Strategi

Bestyrelsen i Furesø Golfklub ønsker, at tilbuddene til medlemmerne skal dække bredt, så der er tilbud om golfrelaterede sociale aktiviteter til alle voksne medlemmer i klubben: Kvinder, mænd og seniorer – såvel erhvervsaktive som ikke erhvervsaktive. Erfaringsmæssigt ved vi, at mere end 1/4 af klubbens medlemmer benytter tilbuddene fra en eksisterende KiK. Desuden ønsker Bestyrelsen, at de mange medlemmer af Furesø Golfklub med gode uformelle sociale relationer som ikke er KiK relaterede også tilgodeses.