Old Boys

Velkommen til Old Boys Klubben

Old Boys Klubben har i 2022 eksisteret i  43 år.

Vi er spille- og samlingsstedet for spillere, der har passeret de 50 år og som i hyggeligt samvær med andre spillere i Furesø Golfklub spiller en fast ugedag på vores dejlige bane.

Old Boys Klubben er en Klub-i-Klubben og deltager som sådan også i den årlige KIK-match.

Vi mødes en gang om ugen, hver onsdag, hvor vi spiller 18 huller – gennem sæsonen med varierende spilleformer, både slagspils- og hulspilsformer. Hvis det passer dig bedre er der også mulighed for at spille 9 huller.

Sæsonen strækker sig fra primo april til ultimo oktober.

Der er hyppige udflugter med spil på de nærliggende baner, med hvilke Furesø Golfklub har aftaler om reduceret greenfee-betaling.

Vedtægter & medlemsskab

Vedtægter

Der findes ikke nogen formelle vedtægter for klubben. Der er mange ting som følger ‘gammel skik’, og de fleste ting der skal diskuteres, bliver ordnet under de tre årlige medlemsmøder, hvor der også er fællesspisning i Restauranten.

På sidste medlemsmøde i året, i oktober måned, aflægger formanden en beretning samt tilbyder at trække sig hvis der er nogen som vil af med ham. Alt sammen med godt humør som ledsagende element. Der udpeges en bestyrelse, som er selv-supplerende.

Medlemsskab

Old Boys Klubben kan optage alle mandlige, aktive medlemmer af Furesø Golfklub forudsat at de er fyldt 50 år og har et handicap på max. 54.

Der betales et årligt kontingent på 525,- kr. som inkluderer spisning ved første og sidste medlemsmøde og matchfee for spil på hjemmebane i de 3 gennemgående turneringer.

Tilmelding til Old Boys Klubben sker på GolfBox under turneringer. For 2022 åbner tilmeldingen d. 04.03.2022 og slutter d. 25.03.2022. Tilmelding foregår igennem turneringen “Tilmelding Old Boys 2022”.

Passive medlemmer

Bestyrelsen har besluttet, at man for fremtiden kan være passivt medlem af klubben.

Vi tror, at der kan være mange, der gerne vil holde kontakten til kammeraterne, selvom de måske ikke mere aktivt kan deltage i løjerne på golfbanen.

Man forbliver på mail-listen og kan naturligvis deltage i medlemsmøderne på lige fod med de aktive – og så er der jo altid mulighed for at nyde en øl sammen med os andre efter onsdagsmatcherne. Kontingentet vil være kr. 400.

Anmodning om optagelse rettes til Bestyrelsen.