Old Boys

Velkommen til Old Boys Klubben

Old Boys spiller første gang 27. maj.

Indtil videre under Corona regler, der blandt andet omfatter INGEN mødeaktiviteter,  hverken lodtrækning eller præmie samvær efter spil.

Vi booker fortløbende i de OB forbeholdte tider, og vi spiller til den tid og med de spillere, som vi deler tiden med.

BOOK DIN TID I TIDSRUMMET (14 DAGE FØR -7 DAGE FØR) SELVE SPILLEDAGEN.

Vi registrerer scorerne, så de indgår i sæsonresultatet og i handicap regulering

Old Boys Klubben har i 2020 eksisteret i  41 år.

Vi er spille- og samlingsstedet for spillere, der har passeret de 50 år og som i hyggeligt samvær med andre spillere i Furesø Golfklub spiller en fast ugedag på vores dejlige bane.

Old Boys Klubben er en Klub-i-Klubben og deltager som sådan også i den årlige KIK-match.

Vi mødes en gang om ugen, hver onsdag. Der foretages lodtrækning kl. 10.45 om hvem man spiller med den pågældende dag.

1. tee-off er kl 11.00, og der spilles 18 huller – gennem sæsonen med varierende spilleformer, både slagspils- og hulspilsformer. Hvis det passer dig bedre er der også mulighed for at spille 9 huller.

Sæsonen strækker sig fra primo april til ultimo oktober.

Der er hyppige udflugter med spil på de nærliggende baner, med hvilke Furesø Golfklub har aftaler om reduceret greenfee-betaling.

Kontingentet for 2020 er fastsat til kr 625 kr. Dette dækker ud over spil med OB-klubben også deltagelse i 2 middage i sæsonens løb.