Nyheder

Bestyrelsen orienterer

Ny status fra formanden

Bestyrelsen holdt møde lørdag og drøftede/besluttede følgende: FG følger regeringens forlængelse af tiltag frem til 13. april. FG følger situationen og bakker DGU beslutninger op.

Læs mere »

Generalforsamling udskydes

På baggrund af regeringens udmeldinger onsdag aften udskydes FG generalforsamlingen, der var indkaldt til på søndag d. 15. marts 2020. Vi indkalder senere til en

Læs mere »

Nyt fra bestyrelsen – februar 2020

Fra bestyrelsesmødereferat 30-01-2020 Ny forpagter Indstilling til ny forpagter blev præsenteret. Nu starter kontraktforhandlingerne. Når kontrakten er underskrevet, præsenteres forpagteren officielt. Akustik i festlokalet Projektet

Læs mere »

Nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsen har besluttet at udnævne klubbens golf manager til direktør. Årsagerne hertil er: Vores klub har en størrelse, som berettiger, at vi har en direktør.

Læs mere »

Nyt fra bestyrelsen – oktober 2019

Budget Første version af budget 2020 blev gennemgået og kommenteret, og budget vedtages på næste bestyrelsesmøde. Årsrapport Fastlæggelse af årsrapportproduktion og -udsendelse blev drøftet. Årsrapporten

Læs mere »