Kaninklubben

Introduktion

Nye medlemmer tilbydes forskellige aktiviteter, så de hurtigst muligt kan få tilladelse til at spille på stor bane. Medlemmer med handicap 37 eller derover kan deltage i mandagens turneringer, hvor øvede medlemmer (mentorer) hjælper med råd og vejledning på golfrunden.

Kontakt Kaninklubben på furesoekanin@gmail.com

Begynderudvalgets formål er gennem Kaninklubben at tilbyde forskellige aktiviteter for nye medlemmer uden golfkørekort, så de efter deltagelse i disse dels har et grundlæggende kendskab til golfspillet og dets regler og derved opnår banetilladelse i form af golfkørekortet, dels får mulighed for få et godt netværk i Furesø Golfklub

Klubmedlemmer med hcp over 37 er også velkomne i Kaninklubben.

Prøvemedlemmer er automatisk medlem af Kaninklubben i det år prøvemedlemskabet starter. I efterfølgende år koster medlemskab 250kr, som indbetales via golfbox.

Du kan højst være medlem af Kaninklubben i 5 år.

Kommer du under hcp. 37 i løbet af sæsonen kan du fortsætte i Kaninklubben sæsonen ud.

I Kaninklubben arbejder vi ud fra at begynder- og kaninturneringerne på én og samme tid skal være hyggelige/fornøjelige og en træning i at begå sig i golfspillets etikette og regler. Derfor medvirker en række mentorer ved alle turneringer. Det er golfspillere fra klubben som på frivillig basis gerne vil hjælpe nye spillere godt ind i sporten. Mentorer følger med rundt på banen og giver gode råd. Deres opgaver er nærmere defineret her.

Aktiviteterne afvikles i månederne maj-juni og august-oktober.

Begynderudvalget, som driver Kaninklubben, er et officielt udvalg under Klubudvalget. Udvalget består af:

  • Dorit Buhl (DB) – formand +45 4038 4477
  • Ole Lau Holst (OH) +45 2040 4717
  • Birgitte Bruhn (BB) +45 2465 0277
  • Bjarne Giehm (BG) +45 2217 0522
  • Jens Thiesen (JT)  +45 2913 7393
  • Søren Ødum Nielsen +45 2083 5378

For at sikre sig deltagelse i mandagsturnering på par-3 banen eller på stor bane skal tilmelding ske senest fredagen inden kl. 20:00 i golfbox

Startlisten offentliggøres hurtigst muligt derefter.

Som medlem må du bruge

  • Klubbens driving range, indspilsområder og putting greens
  • Par-3 banen (forudsat du har bestået slagprøven)
  • Alle klubbens faciliteter
  • Deltage i alle vinteraktiviteter (bridge, vandreture, foredrag m.m.).

Vi er her for at hjælpe og motivere dig og glæder os til at se dig i Kaninklubben.

Kontakt os i Kaninklubben på furesoekanin@gmail.com

Lån af udstyr

Det er Sekretariatet der står for udlån af udstyr til prøvemedlemmer. Vær opmærksom på at det undertiden kan vare 1-2 dag før end udstyret er klar til udlån. Når prøvemedlemskabet ophører, har du enten mulighed for at købe udstyret eller levere det tilbage til Sekretariatet .

Er du i tvivl om noget eller er der noget som ikke fungerer
Ved tvivlsspørgsmål kan du henvende dig i sekretariatet, hos trænerne eller i Proshoppen. Her vil vi gøre hvad vi kan for at hjælpe dig godt i gang som golfspiller i Furesø Golfklub.