Handicapregulering

Den Europæiske Golfunion, EGA, har besluttet at anvende et fælles europæisk handicapsystem. Fra og med 2.juli 2012 blev systemet indført i Danmark og den nuværende udgave gælder for 2016 – 2019.

Formålet med EGA handicapsystemet er at frembringe korrekte handicaps, som afspejler spilleres scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskellige hcp at konkurrere på lige fod, tilpasset banens sværhedsgrad (citat DGU).

Golfklubber og DGU kan kræve, at deltagere i deres turneringer har et EGA-handicap. Indtil videre vil FG ikke kræve et EGA-handicap for deltagelse i klubbens turneringer.

Efterfølgende er beskrevet nogle af de vigtigste punkter i EGA-handicapsystemet. Den fulde tekst i EGA-handicapsystemet kan ses på www.golf.dk under ”Om Golf” og ”Regler”.

Erhvervelse af handicap

I Furesø Golfklub tildeles begyndere et administrativt hcp 55. Når man har spillet tre 9-huls runder med spillehandicap 36 og opnået mindst 18 Stableford point på FG´s par 3 bane, får man spilletilladelse til 27-huls banen med et EGA hcp 54.

Regulering af hcp

Hcp regulering foretages ved spil i EDS runder eller i tællende turneringer.

EDS betyder ”Ekstra Dag Score” og giver spillere med HCP 4,5 – 36 mulighed for at blive reguleret ned eller op i HCP, hvis man spiller en privat turnering med et resultat hhv. bedre eller dårligere end neutralzone.

EDS-runder

Spillere med hcp 4,5-36 kan spille EDS runder 3 gange pr. kalenderuge. I Furesø Golfklub skal den enkelte spiller selv registrere sine scores i Golfbox for runder spillet i Danmark. I KIK-turneringer kan registrering foretages af en repræsentant for klubben. Spillere med hcp 11,5-36 kan spille EDS på både 9- og 18- huls runder. En 9-huls runde må ikke være en del af en 18 huls runde. Man kan kun spille een 9-huls runde på en dag.

Spillere med hcp 37-54 kan spille et ubegrænset antal tællende runder pr. uge på EDS-lignende betingelser (dog kun een 9-huls runde på en dag).

Det gælder både 9- og 18-huls runder. Hcp 37-54 kan kun reguleres ned, men ikke op.

Scorekort for selvregistrerede EDS runder skal være underskrevet af spiller samt markør og opbevares af spiller i 2 måneder.

Der kan også spilles EDS-runder i udlandet. Men det er kun FG’s sekretariat, der kan registrere scorekortet.

Ved indlevering af scorekort fra udlandet, skal der på scorekort være påført banens par, CR og Slope. Nogle lande har ikke CR og Slope. Her skal der være påført SSS.

Handicapudvalget i FG opfordrer alle medlemmer til at spille EDS så ofte som muligt. Desuden opfordres spillerne til selv at følge med i deres hcp på GolfBox.

Tællende turneringer

Turneringer arrangeret af FG er turneringer med tællende score. Desuden er turneringer arrangeret af DGU og andre klubber (danske eller udenlandske, som er medlem af landets nationale golfforbund) normalt også turneringer med tællende score.

Handicap og Spillehandicap

Spilleren finder sit spillehandicap på klubbens konverteringstabeller.

Hvordan reguleres hcp?

Handicap reguleres efter følgende tabel:

GruppeHandicapNeutral zone: 18 huller stablefordNeutral zone: 9 huller stablefordVed stabelford point under neutral zone: TillægFratræk for hvert stabelford point over neutral zone
1 plus - 4,4 35-36 - 0,1 0,1
2 4,5 til 11,4 34-36 - 0,1 0,2
3 11,5 til 18,4 33-36 35-36 0,1 0,3
4 18,5 til 26,4 32-36 34-36 0,1 0,4
5 26,5 til 36,0 31-36 33-36 0,1 0,5
6 37 til 54 (72) - - - 1,0

Skønsmæssig regulering af hcp

Klubbens Handicapudvalg kan, når særlige omstændigheder dikterer det, regulere en spillers hcp op eller ned.

Dette kan ske efter anmodning fra spilleren eller på udvalgets initiativ. Udvalgets afgørelser kan indbringes for DGU´s Handicapkomité.

Årsrevision

Spillere med hcp under 37 får hvert år ved årsskiftet foretaget en automatisk revision af deres hcp i GolfBox.

For at bevare sit EGA-handicap i det kommende år kræves minimum 8 tællende runder i de foregående 24 måneder (hvoraf mindst 4 scores fra de seneste 12 måneder). Har man afleveret færre end 8 tællende scores i foregående 24 måneder, får man overført sit hcp uændret til det kommende år, men det ophører med at være et EGA-handicap og benævnes derefter ”klubhandicap”.

For at generhverve sit EGA handicap skal man spille 3 tællende runder inden for en 6 ugers periode i det nye år eller nå op på 8 tællende runder inden for de seneste 24 måneder. Man handicapreguleres efter hver af disse runder, og efter den tredje runde eller med 8 tællende runder får man et EGA-handicap.

Har man 8 eller flere scores i de seneste 24 måneder, hvoraf mindst 4 i de seneste 12 måneder, får man foretaget årsrevision på baggrund af disse scores.

Ved Årsrevisionen sammenlignes spillerens scores (iflg. GolfBox) med et forventet handicapinterval, inden for hvilket spillerens hcp med de opnåede resultater burde ligge. Ligger spillerens aktuelle hcp under dette interval, skal det øges til den nederste grænse i intervallet og ligger det over, skal det sænkes til den øvre grænse. Ændringen kan dog max. være +/- 1, 2 eller 3 afhængigt af spillerens hcp-gruppe.