Handicapregulering

Den Europæiske Golfunion, EGA, har besluttet at anvende et fælles europæisk handicapsystem. Fra og med 2. juli 2012 blev systemet indført i Danmark, og den nuværende udgave gælder for 2016-2020.

Formålet med EGA handicapsystemet er at frembringe korrekte handicaps, som afspejler spilleres scoringspotentiale, og som gør det muligt for spillere med forskellige handicap at konkurrere på lige fod, tilpasset banens sværhedsgrad (citat DGU).

Golfklubber og DGU kan kræve, at deltagere i deres turneringer har et EGA-handicap. 

Efterfølgende er beskrevet nogle af de vigtigste punkter i EGA-handicapsystemet. Den fulde tekst i EGA-handicapsystemet kan ses på www.golf.dk.

Erhvervelse af handicap

I Furesø Golfklub tildeles begyndere et klubhandicap på 72. Når man på FG’s par 3-bane har spillet tre 9-hulsrunder med spillehandicap 36 og opnået mindst 18 Stableford points, får man spilletilladelse til 9-hulsbanen fra orange teested med et handicap på højst 64. Man må kun spille fra orange teested, indtil man har hcp. 54, dvs. et EGA-handicap.

Regulering af handicap

Handicapregulering foretages efter spil i tællende runder, dvs. i såkaldte EDS runder, og i turneringer arrangeret af FG eller af andre indenlandske og udenlandske klubber, eller af DGU.

EDS betyder ”Ekstra Dag Score” og giver spillere med hcp. 4,5–54 mulighed for at blive reguleret ned eller op i handicap, hvis man spiller en privat runde med et resultat hhv. bedre eller dårligere end neutralzone.

Hcp. 37-54 kan dog kun reguleres ned, ikke op.

EDS-runder

Spillere med hcp. 4,5–54 kan spille EDS runder så ofte, man vil. Dog kun en 9-hullers EDS-runde pr. dag (se nedenfor).

I Furesø Golfklub skal den enkelte spiller selv registrere sine scores i Golfbox for runder spillet i Danmark. I KiK-turneringer kan registrering foretages af en repræsentant for en KiK.

Spillere med hcp. 4,5-54 kan spille EDS på både 9- og 18-hulsrunder. En 9-hulsrunde må ikke være en del af en 18-hulsrunde. Man kan kun spille én 9-hulsrunde på en dag.

I Danmark må spillere med hcp. 4,4 og lavere også aflevere scores fra en EDS-lignende 18-hulsrunde. Runderne indtastes i GolfBox, men er ikke handicapregulerende i 2020. Alle disse scores indgår i beregningen af det nye handicap fra 2021.

Scorekort for selvregistrerede EDS-runder skal være underskrevet af spiller samt markør og opbevares af spiller i 2 måneder.

Der kan også spilles EDS-runder i udlandet. Men det er kun FG’s sekretariat, der kan registrere scorekortet.

Ved indlevering af scorekort fra udlandet, skal der på scorekort være påført banens par, Course Rating og Slope. Nogle lande har ikke Course Rating og Slope. Her skal der være påført SSS.

Handicapudvalget i FG opfordrer alle medlemmer til at spille EDS så ofte som muligt. Desuden opfordres spillerne til selv at følge med i deres handicap på GolfBox.

Handicap og spillehandicap

Spilleren finder sit spillehandicap på klubbens konverteringstabeller eller på hcp-beregneren på hjemmesiden.

Hvordan reguleres handicap?

Handicap reguleres efter følgende tabel (hvor man for 9 hullers runder lægger 18 points til den score, som man har opnået på de 9 huller):

GruppeHandicapNeutral zone: 18 huller stablefordNeutral zone: 9 huller stablefordVed stabelford point under neutral zone: TillægFratræk for hvert stabelford point over neutral zone
1 plus - 4,4 35-36 - 0,1 0,1
2 4,5 til 11,4 34-36 35-36 0,1 0,2
3 11,5 til 18,4 33-36 35-36 0,1 0,3
4 18,5 til 26,4 32-36 34-36 0,1 0,4
5 26,5 til 36,0 31-36 33-36 0,1 0,5
6 37 til 54 (72) - - - 1,0

Skønsmæssig regulering af handicap

Klubbens Handicapudvalg kan, når særlige omstændigheder dikterer det, regulere en spillers handicap op eller ned.

Dette kan ske efter anmodning fra spilleren eller på udvalgets initiativ. Udvalgets afgørelser kan indbringes for DGU’s Handicapkomité.

Årsrevision

Spillere med handicap under 37 får hvert år ved årsskiftet foretaget en automatisk revision af deres handicap i GolfBox.

For at bevare sit EGA-handicap i det kommende år kræves minimum 8 tællende runder i de foregående 24 måneder (hvoraf mindst 4 scores fra de seneste 12 måneder). Har man afleveret færre end 8 tællende scores i foregående 24 måneder, får man overført sit handicap uændret til det kommende år, men det ophører med at være et EGA-handicap og benævnes derefter ”klubhandicap”.

For at generhverve sit EGA handicap skal man spille 3 tællende runder inden for en 6 ugers periode i det nye år eller nå op på 8 tællende runder inden for de seneste 24 måneder. Man handicapreguleres efter hver af disse runder, og efter den tredje runde eller med 8 tællende runder får man et EGA-handicap.

Har man 8 eller flere scores i de seneste 24 måneder, hvoraf mindst 4 i de seneste 12 måneder, får man foretaget årsrevision på baggrund af disse scores.

Ved årsrevisionen sammenlignes spillerens scores (iflg. GolfBox) med et forventet handicapinterval, inden for hvilket spillerens handicap med de opnåede resultater burde ligge. Ligger spillerens aktuelle handicap under dette interval, skal det øges til den nederste grænse i intervallet, og ligger det over, skal det sænkes til den øvre grænse. Ændringen kan dog max. være +/- 1, 2 eller 3 afhængigt af spillerens handicapgruppe.