Handicapregulering

Den Amerikanske Golfunion (USGA) og The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews (R&A) har i samarbejde med bl.a. Den Europæiske Golfunion udarbejdet et nyt handicapsystem, World Handicap System. I Danmark kaldes systemet Handicapsystemet, og DGU har implementeret det i januar 2021.

Systemet har 3 hovedformål:

  • At tilskynde så mange golfspillere som muligt til at opnå og vedligeholde et handicap.
  • At sætte golfspillere i stand til at anvende deres handicap på enhver bane i verden i en fair konkurrence.
  • At angive med tilstrækkelig præcision den score, som en golfspiller forventeligt kan opnå på enhver bane i verden, når der spilles under normale forhold.

Erhvervelse af handicap

Nye spillere tildeles et handicap på 54.

Regulering af handicap

Handicapregulering foretages efter spil i tællende individuelle slagspil og stableford runder over 9 huller eller 10-18 huller. Disse runder er tællende, når der er spillet efter Golfreglerne sammen med en markør og på en bane med en gældende Course Rating, og hvis der for runder mellem 10 og 17 huller foreligger en gyldig grund til ikke at have færdigspillet runden. En tællende runde skal registreres i Golfbox, og registreringen foretages hul-for-hul og skal i princippet ske på spilledagen.

Registreringen i Golfbox medfører, at der i spillerens scorearkiv beregnes et handicap. Denne beregning omfatter 3 udregninger for runden, nemlig udregning af hhv. en handicapscore, et handicapresultat og et handicap.  

Følgende skema illustrerer Handicapsystemets formler og derfor også beregningen af handicapscoren for en 18 hullers slagspil eller stableford runde.

CR står for Course Rating. Din Dobbelt Bogey er 2 slag over Din Par, som er hullets par + eventuelle handicapslag. Og PCC er en forkortelse for Playing Conditions Calculation, d.v.s. beregning af forhold på spilledagen.

Handicapscoren er i princippet altid en 18-hullers score. Alle runder mellem 9 og 17 huller opskaleres derfor til 18 hullers scores. Opskaleringen følger reglerne i følgende skema:

På basis af handicapscoren beregnes der et handicapresultat efter den formel, som er angivet i det først viste skema ovenfor. Derefter udregnes handicappet som et gennemsnit af de 8 bedste af de seneste 20 handicapresultater. Det beregnede handicap kan være identisk med det gamle handicap eller være lavere eller højere end dette. Det afhænger både af det handicapresultat, som udgår af beregningen, og af det nye handicapresultat.

Såfremt der er færre end 20 scores i arkivet etableres handicappet efter reglerne i følgende skema:

Undtagelser fra den normale handicapregulering

For spillere, der har et handicap på 54, sker der ingen regulering af deres handicap, før beregningen resulterer i et handicap på under 54.  Der eksisterer m.a.o. ikke handicaps på over 54.

For spillere med minimum 20 scores i deres scorearkiv er der grænser for, hvor meget deres handicap kan stige i.f.m. registrering af en ny score. Grænserne fastlægges på basis af 3 begreber, nemlig Laveste Handicap, Soft cap og Hard cap. Laveste Handicap defineres som det laveste score, som en spiller har fået udregnet inden for 365 dage fra seneste scorekort. Soft cap defineres som Laveste Handicap + 3, og Hard cap som Laveste Handicap + 5. Hvis et nyt handicap beregnes til at være mere end Soft cap, fratrækkes halvdelen af den del, som ligger over Soft cap. Hvis handicappet selv efter en Soft cap-regulering ligger over Hard cap, reduceres handicappet til Hard cap.

Hvis en spiller registrerer en score, som resulterer i et handicapresultat, der er markant bedre end det gamle handicap, nedsættes det beregnede handicap. Såfremt handicapresultatet er 7,0-9,9 slag bedre, reduceres det beregnede handicap med 1 slag. Er resultatet 10 slag eller mere bedre, reduceres det med 2 slag.

Hvis klubbens Handicapudvalg på basis af en handicaprevision konstaterer, at et medlem har et handicap, som ikke svarer til deres spillestyrke, skal spillerens handicap reguleres. Handicaprevisionen kan være den rutinemæssige årsrevision, være foranlediget af spilleren selv, eller skyldes andre årsager. Når et nyt handicap er fastlagt, reguleres spillerens handicap med en manuel regulering, der justerer hver af de seneste 20 scores med det relevante antal slag, dog højest +/- 5 slag.

Hvis en tællende score ikke registreres, og der ikke foreligger en acceptabel grund, kan Handicapudvalget eventuelt indsætte en strafscore i spillerens scorearkiv. Strafscoren bestemmes ud fra det skønnede formål med at undlade registreringen.