DP World Tour

Siden er opdateret d. 22-03-2024

Dokumenter

Herunder kan du downloade forskellige dokumenter om DP World Tour – Furesø Golfklub 2025

DP World Tour præsentation

DP World Tour medlemsinfo

Spørgsmål?

Herunder får du svar på de mest stillede spørgsmål om DP World Tour – Furesø Golfklub 2025

Vil DP World Tour stille krav til evt. ombygninger af banen (teesteder, greens m.v.) inden turneringen, og i givet fald, hvem skal betale den udgift?

Banen er godkendt af European Tour Group til afholdelse af en DP World Tour turnering uden ændringer eller modifikationer. I perioden op til selve turneringen vil der være ændrede klippemønstre og lignende, men der er ikke behov for ombygning af selve banen.

Der er sandsynligvis behov for mindre modifikationer af Driving Range. Det er minimalt og vil kun påvirke medlemmernes brug af træningsanlægget i helt ubetydelig grad.

Er der omkostninger for Furesø Golfklub i forbindelse med at vi lægger bane til en DP World Tour turnering?

Furesø Golfklub betaler ikke for at være vært for DP World Tour, og vi modtager heller ingen betaling i den anledning.

Det er European Tour Group og Golf Promote Aps der afholder turneringen, og de bærer det fulde økonomiske ansvar. Det betyder at alle omkostninger og alle indtægter i forbindelse med turneringen påhviler dem. Furesø Golfklub betaler kun hvis der er ting vi ønsker at beholde efter turneringen fordi vi mener det har en blivende værdi for os.

Det er kontraktligt aftalt, at de uundgåelige ekstra omkostninger der er til greenkeeping op til og under turneringen afholdes af European Tour Group. Det samme gælder drift af træningsanlægget i turneringsugen.

Er der overvejelser om hvor Furesø Golfklubs medlemmer eventuelt kan spille golf de to uger banen er lukket?

Det er planen at kontakte omkringliggende klubber for at forhandle rabatordninger til Furesø Golfklubs medlemmer. Det kan både være nærtliggende klubber, og klubber der ligger lidt længere væk.

Har Furesø Golfklub green-keepere nok, eller skal vi ansætte yderligere/midlertidige?

Der er i en periode op til og under turneringen brug for mange flere greenkeepere end klubbens faste stab. Det er erfaringen fra tilsvarende turneringer i ind- og udland, at rigtig mange greenkeepere fra andre golfklubber melder sig frivilligt til denne type opgaver. Eventuelle omkostninger i denne forbindelse dækkes af European Tour Group, ligesom de dækker ekstraordinært overarbejde for Furesø Golfklubs greenkeepere.

Kan Furesø Golfklub risikere at vores relationer til myndigheder og interesseorganisationer bliver påvirket negativt som resultat af turneringen?

Det påhviler European Tour Group og Golf Promote Aps at indhente alle nødvendige tilladelse. Det gælder kommuner, regioner, diverse fredningsmyndigheder, politi, brandvæsen, osv.

Furesø Golfklub er behørigt involveret når det gælder de myndigheder og interesseorganisationer vi normalt samarbejder med, f.eks. Rudersdal og Furesø kommuner og fredningsmyndigheder.

Hvordan håndteres logistikken på selve anlægget og i nærområdet op til og under turneringsafviklingen, og hvordan bevarer Furesø Golfklub et godt forhold til dem der bor i området?

Arbejdet med at planlægge logistikken påhviler European Tour Group og Golf Promote Aps og det er endnu ikke startet. Detaljerede planer er derfor endnu ikke tilgængelige.

Der vil blive afholdt et informations- og dialogmøde med naboer og andre i nærområdet i den nærmeste fremtid.

Er der særlige goder i forbindelse med turneringen til medlemmer af Furesø Golfklub?

Ja. Hvert medlem af Furesø Golfklub kan købe to partoutbilletter til halv pris.

Jeg kunne godt tænke mig at være frivillig under turneringen. Hvordan bliver man det?

Frivillige er en meget vigtig del af en DP World Tour turnering. Der skal bruges rigtigt mange frivillige til en lang række forskellige opgaver, når en så stor begivenhed skal afvikles. Som frivillig ved turneringen træder man ind i et særligt fællesskab, der byder på masser af gode oplevelser og hvor man møder nye mennesker, mens man samtidig hjælper vores events med at lykkes.

Planlægningen af de forskellige opgaver til Danish Golf Championship 2025 i Furesø Golfklub er endnu ikke klar. Det står dog klart, at Furesø Golfklubs medlemmer får tilbuddet om at være frivillig som de første.

Hvordan stilles KIK’erne med hensyn til at afvikle de ugentlige matcher?

I de to uger banen er lukker må KiK’erne enten aflyse deres matcher eller arrangere spil på andre baner. Det er planen at kontakte omkringliggende klubber for at forhandle rabatordninger til Furesø Golfklubs medlemmer. Det kan både være nærtliggende klubber, og klubber der ligger lidt længere væk.

Se præsentationsvideo