Regler og etikette

1. Banemarkeringer
Hvide markeringer: Out of Bounds
Røde markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top på pælen: Område med spilleforbud


2.
Alle røde og blå banemarkeringer, samt sten, der markerer 150m til greenmidte, er ”ikke-flytbare forhindringer”. Lempelse uden straf efter Regel 16.1

3.
Følgende gælder ved spil af P2. Lokalreglen gælder ikke ved spil af P7:

Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet til højre for fairway på P2, kan spilleren spille en provisorisk bold efter Regel 18.3, som modificeres således:

Ved spil af den provisoriske bold må spilleren bruge lempelsesmuligheden fra forrige sted (se Regel 17.1d, stk. 1), lempelsesmuligheden på flaglinjen (se Regel 17.1d, stk. 2) eller den sidelæns lempelsesmulighed (se Regel 17.1d, stk. 3).

Når spilleren har spillet en provisorisk bold efter denne Regel, må andre lempelsesmuligheder efter Regel 17.1 ikke bruges i forhold til den oprindelige bold.

Når det skal afgøres, hvornår den provisoriske bold bliver spillerens bold i spil, eller om den skal eller må opgives, gælder Regel 18.3c, stk. 2, og 18.3c, stk. 3, medmindre:

 • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at:
  – Fortsætte med at spille den oprindelige bold, som den ligger i strafområdet, i hvilket tilfælde den provisoriske bold ikke må spilles. Alle slag med den provisoriske bold, inden den blev opgivet (herunder slag og eventuelle strafslag fra spil udelukkende med den provisoriske bold) tæller ikke, eller
  – Fortsætte med at spille den provisoriske bold, i hvilket tilfælde den oprindelige bold ikke må spilles.
 • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.

4.
Den banenære asfaltkant af stien til venstre for P5 definerer Out of Bounds grænsen.

5.
Standard lokalregel E-5

Når en spillers bold ikke er fundet, eller det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er Out of Bounds, kan spilleren fortsætte som følger frem for at spille fra forrige sted:

Med to strafslag kan spilleren tage lempelse ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i dette lempelsesområde (se Regel 14.3):

To skønnede referencepunkter:

A. Bold-referencepunkt: Det punkt, hvor den oprindelige bold skønnes at:
– Være kommet til at ligge stille på banen, eller
– Senest krydsede banens ydre grænse på vej Out of Bounds.

B. Fairway-referencepunkt: Punktet på fairway på det hul, der spilles, der er nærmest bold-referencepunktet, men ikke nærmere hullet end dette.

I denne lokalregel betyder “fairway” ethvert område af græs i det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Hvis en bold skønnes at være mistet på banen, eller senest krydsede banens ydre grænse før begyndelsen af fairway’en, kan fairway-referencepunktet være en græssti eller et teeområde for det hul, der spilles, som er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Størrelse på lempelsesområdet baseret på referencepunkter:

Overalt mellem:

 • En linje fra hullet gennem bold-referencepunktet (og inden for to køllelængder på ydersiden af den linje), og
 • En linje fra hullet gennem fairway-referencepunktet (og inden for to køllelængder til fairwaysiden af den linje).

Men med disse begrænsninger:

Grænser for placering af lempelsesområde:

 • Skal være i det generelle område og
 • Må ikke være tættere på hullet end bold-referencepunktet.

Når spilleren har sat sin bold i spil efter denne lokalregel:

 • Den oprindelige bold, der blev mistet eller er Out of Bounds, er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
 • Dette er gældende, selvom bolden er fundet på banen inden udgangen af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men spilleren må ikke bruge denne lempelsesmulighed for den oprindelige bold, når:

 • Det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er kommet til at ligge stille i et strafområde, eller
 • Spilleren har spillet en provisorisk bold fra forrige sted (se Regel 18.3).

En spiller må bruge denne lempelsesmulighed for en provisorisk bold, der ikke er fundet, eller der, som en kendsgerning eller så godt som sikkert, er Out of Bounds.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

 

Straf for overtrædelse af Lokalregel:
Den generelle straf

Vi ønsker en klub med færrest mulige formelle restriktioner og beder derfor alle vise hensyn til andre og respektere, at ikke alle har samme grundholdning som én selv.

 1. Rygning
  Med baggrund i, at Furesø Golfklub er en sportsklub, at der færdes børn og unge på træningsanlægget, og at det kan opleves som en gene for medlemmer og gæster, at der ryges, har vi følgende regler:
  – Al rygning indendørs ikke er tilladt.
  – Klubbens træningsanlæg er røgfrit område, dvs. hele området ved driving range og indspilsområdet ved flaghuset.
  – At terrassen ved restauranten har røgfrie områder, der bedes respekteret. Der er nogle borde, hvor rygning er tillade. Disse borde er markeret med et skilt.
  – Der må ikke efterlades cigaretfiltre/-skod på banen, og rygere bedes medbringe en lille blikæske til skod.
 2. Alkohol
  Golf og alkohol passer ikke sammen undtagen på 19. hul. For juniorerne gælder desuden særlige regler.
 3. Mobiltelefoner
  Mobiltelefoner bedes holdt på lydløs overalt på klubbens område. Eventuelle samtaler bedes gennemført afsides og lavmælt, således at de ikke er til gene for andre. Samtaler på banen bør holdes på et absolut minimum og må ikke  forsinke eller forstyrre spillet.
 4. Metalspikes er ikke tilladt.
 5. Banearbejde har fortrinsret frem for spil. Observeres der en greenkeeper i arbejde foran spilleren, må der ikke spilles videre, før han har givet sikkert ”tegn” eller har forladt hullet.
 6. Det henstilles, at kun den spiller, der skal slå, opholder sig på tee­stedet.
 7. Ved spil af Hestkøbgårds 4., 5. og 6. hul, Farums 2. og 3. hul samt Park­vejs 6., 7. og 8. hul må area­lerne uden for banens græn­ser under ingen om­stæn­digheder betræ­des. Overtrædel­se kan med­føre bort­visning og eksklu­sion.
 8. Passage fra Hestkøbgårds 8. green til 9. tee skal ske gennem parken.
 9. Det er ikke tilladt at trække/skubbe sin golfvogn mellem green og greenside bunkers.
 10. Det er ikke tilladt spillere at medbringe hunde på golf­banen eller driving rangen.
 11. Træningsbolde må ikke fjernes fra driving rangen.
 12. Benyt venligst den officielle sti, når man går til og fra driving rangen. Det henstilles, at man ikke ”vandrer” over putting greenen. 
 13. Af hensyn til bundvegetationen må der kun fiskes efter egen bold. River må ikke anvendes til boldeftersøgning i søerne.
 14. 5-bolde eller flere er ikke tilladt.
 15. Sådan placeres river i bunker
  River placeres, så tænderne ligger på et flad stykke i bunker og med det yderste af skaftet hvilende på græskanten af bunker.
 16. Hvis der er en bold bagved, der venter/er klar til at slå, må man lede i maksimalt 1 minut, herefter skal bolden bagved lukkes igennem.
  Bestemmelsen skal forstås således:

  • Det ene minut gælder fra det tidspunkt, hvor spilleren er fremme ved stedet, hvor bolden forventes at være.
  • Hvis flere spillere skal lede efter bolde på samme tid er det 1 minut i alt, fra man startede med at lede efter den første bold; ikke 1 minut pr. bold, som man leder efter.
  • Når det ene minut er gået, skal man enten
  a. Lukke igennem jfr. bestemmelsen eller
  b. Spille videre med en provisorisk bold, man allerede måtte have spillet eller
  c. Straks droppe og spille en bold efter en relevant regel, men
  d. Hvis man går retur for at slå en ny eller provisorisk bold, skal man også lukke igennem.

Overtrædelse af klubbens ordensregler kan i henhold til klubbens vedtægter straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med udelukkelse (eksklusion) fra klubben.

Furesø Golfklub 2020

Dresscode i Furesø Golfklub

I Furesø Golfklub ønsker vi, at spillernes beklædning er pæn, anstændig og afslappet. Det skal være praktisk og afslappet at spille golf, men samtidig følger vi også klassiske golftraditioner.

Derfor henstiller vi til at følgende dresscode følges og respekteres i klubben og på banen.

Passende påklædning er:

 • Poloshirt eller skjorte med ærmer
 • Bluse med turtleneck
 • Golfshorts eller lange bukser
 • Pæne jeans (ikke slidte eller hullede)
 • Sokker/strømper
 • Golfsko med softspikes (metalspikes er ikke tilladt)

Yderligere er følgende påklædning tilladt for kvinder:

 • Poloshirts eller golfbluse med krave og/eller uden ærmer
 • Golfnederdel eller -kjole

Det påklædning er ikke tilladt:

 • T-shirts
 • Undertrøjer/soltoppe og lign.
 • Hullede eller afklippede bukser
 • Lårkorte shorts/hotpants
 • Cykelshorts
 • Fodboldtøj
 • Træningstøj/konditøj
 • Hovedbeklædning indendørs i klubhuset

Vinterregler

Grundet vådt og køligt vejr samt færre lyse timer kan græsset ikke længere regenerere den samme tilvækst, som det slid der påføres ved normalt golfspil. For ikke at ødelægge banen i vintermånederne, spilles der derfor med vinterregler, når banen er åben. 

Vinterregler betyder:

 • Golfvogne og buggies må ikke benyttes
 • Vintermåtter skal benyttes ved alle slag fra græs, undtagen put, slag fra rough og fra strafområder. Dette gælder også på tee-steder, selvom man bruger tee.

Lukning af banen

 • Banen vil helt eller delvist være lukket, hvis der er udsigt til sne, frost eller risiko for unormalt slid
 • Information om lukning og genåbning fremgår af hjemmesiden: Banestatus (hvilke dele af baneanlægget, der er åbent) vises på forsiden og på banesiden
 • Ved længere perioder med lukning vil genåbning så vidt muligt blive varslet i Furen
 • Er banen åben, spilles til normale greens
 • Der kan ikke foretages handicapregulering
 • Par 3-banen er åben uden restriktioner

Bestilte tider i GolfBox

 • En bestilt tid betyder ikke, at banen er åben.
 • Der skal tjekkes på hjemmesiden, inden du spiller.
 • Kan vi forudse, at banen er lukket i flere dage, vil GolfBox tider blive slettet. Ellers slettes de ikke.

Overtrædelse

Overtrædelse kan af Ordens- og Regeludvalget straffes med advarsel eller i grovere tilfælde af bestyrelsen med karantæne.

 1. Start ikke på hul 1, før holdet foran har spillet i 10 minutter.
 2. Vær altid parat til at slå, når det er din tur, og vær fremme ved din bold i stedet for passivt at være tilskuer til medspillernes slag.
 3. Undgå flere prøvesving og andre tidskrævende ‘rutiner’.
 4. Hold øje med egen og medspillernes bolde, hvis de går uden for fairway. Hvis man gør det til en vane at finde et pejlemærke for, hvor en bold gik ind i rough eller blandt træer, begrænses det areal, man skal lede i.
 5. Gå rask til mellem slagene – det er også godt for din kondition!
 6. Sørg for at holde trit med bolden foran.
 7. Hjælp andre med at rive i bunker, hvis det kan gøre spillet hurtigere.
 8. Når du kommer til green, så stil din vogn eller bag på et sted, som er på vejen fra hullet til næste teested – før du putter.
 9. Lad Tiger og de andre pro’er om at studere puttelinier i en evighed fra alle mulige vinkler.
 10. Undgå markering af bold på green, hvis du er så tæt på hullet, at det er problemfrit at putte ud.
 11. Saml op, hvis du ikke kan få point, når du spiller Stableford.
 12. Vink efterfølgende bold igennem, hvis du eller din(e) medspiller(e) ikke umiddelbart kan finde jeres bold. Man må højst lede 3 minutter efter en mistet bold (Golfregel 18.2), men bør ikke lade efterfølgende spillere vente mere end et halvt minut, hvis man ikke umiddelbart kan finde sin bold, når man er kommet frem til stedet, hvor den formodes at ligge.
 13. Har man vinket igennem, kan dette ikke tilbagekaldes, selv om man finder sin bold.
 14. Man bør uden opfordring vinke en efterfølgende bold igennem – uanset om det er en 2-, 3-, 4-bold eller en single spiller – hvis ens bold har et tomt hul foran sig. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.
 15. Notér scores på næste teested og ikke på eller lige ved green, når I har puttet færdigt. Den, der har honnøren, venter med at notere scores til han/hun har slået ud.
 16. Spil en provisorisk bold, hvis der er risiko for, at din bold er mistet andre steder end i et strafområde eller er out-of-bounds. Hvis der er rimeligt bevis for, at den oprindelige bold er mistet i et strafområde, må man ikke spille en provisorisk bold (Golfregel 18.3). Se dog Lokalregel for spil af P2.

Husk: Langsomt spil er blot en dårlig vane og få en god vane: Væn dig til at spille hurtigt!