Regler og etikette

Banemarkeringer

Hvide markeringer: Out of Bounds
Røde markeringer: Strafområder
Blå markeringer: Areal under reparation
Grøn top på pælen: Område med spilleforbud

 

Ikke-flytbare forhindringer

Alle røde og blå banemarkeringer samt sten, der markerer 150 m til greenmidte, er ‘ikke-flytbare forhindringer’. Lempelse uden straf efter Regel 16.1.

 
Parkvej hul 2 – Strafområde
 
Hvis en spiller ikke ved, om bolden er i strafområdet til højre for fairway på P2, kan spilleren, i modsætning til Regel 18.3a, spille en provisorisk bold efter en af de 3 lempelsesmuligheder for et strafområde i Regel 17.1d. Den provisoriske bold bliver bolden i spil som normalt efter Regel 18.3, undtagen:
 
 • Hvis den oprindelige bold findes i strafområdet inden for tre minutters søgetid, kan spilleren vælge enten at fortsætte med at spille den oprindelige bold som den ligger, eller fortsætte med at spille den provisoriske bold.
 • Hvis den oprindelige bold ikke findes inden for tre minutters søgetid, eller det er blevet en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er i strafområde, bliver den provisoriske bold spillerens bold i spil.
 
Parkvej hul 5 – Out of Bounds
 
Den banenære asfaltkant af stien til venstre for P5 definerer Out of Bounds grænsen.
 
 
Straf for overtrædelse af Lokale Regler
Den generelle straf
 
Godkendt af DGU januar 2019
 
 

Vi ønsker en klub med færrest mulige formelle restriktioner og beder derfor alle vise hensyn til andre og respektere, at ikke alle har samme grundholdning som én selv.

 1. Rygning
  Med baggrund i, at Furesø Golfklub er en sportsklub, at der færdes børn og unge på træningsanlægget, og at det kan opleves som en gene for medlemmer og gæster, at der ryges, har vi følgende regler:
  – Al rygning indendørs ikke er tilladt.
  – Klubbens træningsanlæg er røgfrit område, dvs. hele området ved driving range og indspilsområdet ved flaghuset.
  – At terrassen ved restauranten har røgfrie områder, der bedes respekteret. Der er nogle borde, hvor rygning er tillade. Disse borde er markeret med et skilt.
  – Der må ikke efterlades cigaretfiltre/-skod på banen, og rygere bedes medbringe en lille blikæske til skod.
 2. Alkohol
  Golf og alkohol passer ikke sammen undtagen på 19. hul. For juniorerne gælder særlige regler, som kan læses her.
 3. Mobiltelefoner
  Mobiltelefoner bedes holdt på lydløs overalt på klubbens område. Eventuelle samtaler bedes gennemført afsides og lavmælt, således at de ikke er til gene for andre. Samtaler på banen bør holdes på et absolut minimum og må ikke  forsinke eller forstyrre spillet.
 4. Metalspikes er ikke tilladt.
 5. Banearbejde har fortrinsret frem for spil. Observeres der en greenkeeper i arbejde foran spilleren, må der ikke spilles videre, før han har givet sikkert ”tegn” eller har forladt hullet.
 6. Det henstilles, at kun den spiller, der skal slå, opholder sig på tee­stedet.
 7. Ved spil af Hestkøbgårds 4., 5. og 6. hul, Farums 2. og 3. hul samt Park­vejs 6., 7. og 8. hul må area­lerne uden for banens græn­ser under ingen om­stæn­digheder betræ­des. Overtrædel­se kan med­føre bort­visning og eksklu­sion.
 8. Passage fra Hestkøbgårds 8. green til 9. tee skal ske gennem parken.
 9. Det er ikke tilladt spillere at medbringe hunde på golf­banen eller driving rangen.
 10. Træningsbolde må ikke fjernes fra driving rangen.
 11. Det henstilles, at man ikke ”vandrer” over putting greenen, når man går til og fra driving rangen. Benyt venligst den officielle sti.
 12. Af hensyn til bundvegetationen må der kun fiskes efter egen bold. River må ikke anvendes til boldeftersøgning i søerne.
 13. 5-bolde eller flere er ikke tilladt.
 14. River placeres, så tænderne ligger på et flad stykke i bunker og med det yderste af skaftet hvilende på græskanten af bunker.

Furesø Golfklub 2019

Vinterregler

Grundet vådt og køligt vejr samt færre lyse timer kan græsset ikke længere regenerere den samme tilvækst, som det slid der påføres ved normalt golfspil. For ikke at ødelægge banen i vintermånederne, spilles der derfor med vinterregler. 

Vinterregler betyder:

 • Golfvogne og buggies må ikke benyttes.
 • Vintermåtter skal benyttes ved alle slag fra græs, undtagen put, slag fra rough og fra strafområder.
 • Banen er lukket i tilfælde af frost (græsset er stift og ofte hvidt).
 • Par 3 banen er åben uden restriktioner
 • Er banen åben, spilles til normale greens

Varsling af lukning

I de fleste tilfælde varsles om lukning grundet frost på hjemmesiden og på infotavlen. På 1. tee vil et skilt normalt informere om, hvornår sløjfen forventes åben. Der er tilfælde (specielt i weekender og helligdage), hvor der ikke vil være opstillet skilte. I det tilfælde må der ikke spilles, hvis der er frost i græsset (græsset er hvidt). Hvis skiltet viser, at der må spilles, men der stadig er frost (græsset er hvidt), må der selvfølgelig alligevel ikke spilles. Parkvejsløjfen vil, i langt de fleste tilfælde, være den, som efter nattefrost først vil være klar til spil.

Overtrædelse

Overtrædelse vil blive indberettet til Ordens- og Regeludvalget, som vil beslutte konsekvenserne.

 1. Start ikke på hul 1, før holdet foran har spillet i 10 minutter.
 2. Vær altid parat til at slå, når det er din tur, og vær fremme ved din bold i stedet for passivt at være tilskuer til medspillernes slag.
 3. Undgå flere prøvesving og andre tidskrævende ‘rutiner’.
 4. Hold øje med egen og medspillernes bolde, hvis de går uden for fairway. Hvis man gør det til en vane at finde et pejlemærke for, hvor en bold gik ind i rough eller blandt træer, begrænses det areal, man skal lede i.
 5. Gå rask til mellem slagene – det er også godt for din kondition!
 6. Sørg for at holde trit med bolden foran.
 7. Hjælp andre med at rive i bunker, hvis det kan gøre spillet hurtigere.
 8. Når du kommer til green, så stil din vogn eller bag på et sted, som er på vejen fra hullet til næste teested – før du putter.
 9. Lad Tiger og de andre pro’er om at studere puttelinier i en evighed fra alle mulige vinkler.
 10. Undgå markering af bold på green, hvis du er så tæt på hullet, at det er problemfrit at putte ud.
 11. Saml op, hvis du ikke kan få point, når du spiller Stableford.
 12. Vink efterfølgende bold igennem, hvis du eller din(e) medspiller(e) ikke umiddelbart kan finde jeres bold. Man må højst lede 3 minutter efter en mistet bold (Golfregel 18.2), men bør ikke lade efterfølgende spillere vente mere end et halvt minut, hvis man ikke umiddelbart kan finde sin bold, når man er kommet frem til stedet, hvor den formodes at ligge.
 13. Har man vinket igennem, kan dette ikke tilbagekaldes, selv om man finder sin bold.
 14. Man bør uden opfordring vinke en efterfølgende bold igennem – uanset om det er en 2-, 3-, 4-bold eller en single spiller – hvis ens bold har et tomt hul foran sig. Hvis en gruppe ikke har tabt et helt hul, men det er klart at gruppen bagved kan spille hurtigere, bør den opfordre den hurtigere spillende gruppe til at gå igennem.
 15. Notér scores på næste teested og ikke på eller lige ved green, når I har puttet færdigt. Den, der har honnøren, venter med at notere scores til han/hun har slået ud.
 16. Spil en provisorisk bold, hvis der er risiko for, at din bold er mistet andre steder end i et strafområde eller er out-of-bounds. Hvis der er rimeligt bevis for, at den oprindelige bold er mistet i et strafområde, må man ikke spille en provisorisk bold (Golfregel 18.3). Se dog Lokalregel for spil af P2.

Husk: Langsomt spil er blot en dårlig vane og få en god vane: Væn dig til at spille hurtigt!