Bestyrelse

Bestyrelse

PR. APRIL 2022

BENNY WÜRTZ
Formand

Amatør & Ordensudvalg

LOTTE BURCHARD
Næstformand & Kasserer
LISBETH RIGGELSEN

Elite-,Turnering-, Regel- og Handicapudvalg

MIKAEL ØDUM

Bane- & Breddeudvalg

JAN BRAGINSKI

Sponsor & Kommunikation

CHARLOTTE BJERRE

Medlems-, Klub-, KiK- & Begynderudvalg

JACOB RIIS-JACOBSEN

Ungdom & Bane-Marshall

LARS LINDEGREN *
* Lars Lindegren, Direktør (deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret) Møder Der afholdes bestyrelsesmøde en gang om måneden – bortset fra juli og december måned. Kontakt Du kan skrive til bestyrelsen på bestyrelse@furesoegolf.dk. Skriv evt. navnet på den person du har spørgsmål til i emnelinien. Mails modtages i sekretariatet og fordeles til de relevante personer.