Medlemsforum

FG medlemsforum

Furesø Golfklub har et lukket online debatforum, FG Medlemsforum, for klubbens medlemmer på Facebook.

Du kan blive medlem af gruppen, hvis du er et aktivt medlem med et tildelt nummer i Furesø Golfklub.

Retningslinjer for FG Medlemsforum

Baggrund og formål

I Furesø Golfklub har vi oprettet et lukket online debatforum for klubbens medlemmer, ”FG Medlemsforum”. Alle aktive medlemmer, der er tildelt et nummer i Furesø Golfklub, kan anvende dette forum. Formålet med dette debatforum er at give medlemmerne lejlighed til at debattere, udtrykke holdninger og udveksle erfaringer vedr. golfklubben, golf og golfrelaterede emner.

Administrator

Til debatforummet er knyttet en administrator, typisk den person, der administrerer klubbens hjemmeside og/eller en repræsentant fra KOM (kommunikationsudvalget). Administrator overvåger løbende brugen af debatforummet og har ret til at fjerne indlæg eller dele af indlæg, såfremt administrator vurderer, at indlæggene ikke er inden for forummets formål eller strider mod retningslinjerne for brugen af forummet i øvrigt. Administrators beslutning kan ikke indbringes for højere instans, og der kan ikke rejses krav af nogen art over for administrator som følge af den foretagne beslutning.

Svar fra klubben

Medlemsforum er ikke et forum hvor klub, bestyrelse, udvalg, ledelse, ansatte eller andre repræsentanter for klubben følger med. Man kan således heller ikke forvente deltagelse i eller svar på en tråd fra klubben. Konkrete spørgsmål kan altid sendes klubben på: kom@fggolf.dk (kommunikationsudvalg) attesteret til en bestemt person eller udvalg, så vil der komme svar. Alternativt kan der sendes mail direkte til den pågældende person/udvalg.

Ansvar

  • Furesø Golfklub faciliterer forummet, men hvad, der skrives på forummet, er udtryk for den enkelte skribents holdning. Hverken administrator eller Furesø Golfklub er ansvarlig for indholdet af indlæg på forummet og har ej heller noget som helst ansvar for tab, herunder indirekte tab eller lignende som følge af forummet.
  • Anvendelse af forummet er betinget af, at medlemmet (brugeren) accepterer nærværende retningslinjer.
  • Indlæg på forummet kan kommenteres af øvrige medlemmer.

Indlæg og ansvar

  • Indlæg på forummet, herunder såvel nye indlæg som kommentarer til tidligere indlæg, sker med nævnelse af navn og medlemsnummer.
  • Brugeren har det fulde ansvar for overholdelse af ”færdselsreglerne” samt indlæggets indhold.
  • Forummet er ikke et kommercielt forum og må ikke anvendes til markedsføring af egne varer og ydelser. Og heller ikke til markedsføring af varer eller ydelser fra andre. Dette skal ikke hindre, at man fx anpriser en restaurant, et hotel, en golfbane eller lignende, som man har besøgt. Udveksling af erfaringer om godt og skidt i det danske golflandskab er netop et af formålene med forummet.
  • Indlæg må ikke indeholde nogen form for fx fornærmende, nedsættende, truende, personligt krænkende, injurierende eller bagtalende oplysninger eller stride mod gældende lovgivning. Ethvert indlæg skal på en saglig og hæderlig måde bidrage til en debat, uden at personer direkte krænkes eller udsættes for chikane. Vil man have sit indlæg vurderet inden det offentliggøres, kan det sendes til kom@fggolf.dk, for en kommentar.
  • I det hele taget opfordres til at overholde god tone på trods af eventuelle uenigheder.

Færdselsregler i øvrigt

Finder en bruger af forrummet, at et indlæg er stødende eller på anden måde kompromitterende, opfordres vedkommende til at rette henvendelse til forummets administrator på kom@fggolf.dk

Ved gentagne overtrædelser af ”færdselsreglerne” har administrator ret til at slette, afvise eller på anden måde nægte en bruger adgang til forummet.

Furesø Golfklub forbeholder sig ret til uden yderligere varsel at ændre nærværende ”færdselsregler”, såfremt det er nødvendigt, herunder af hensyn til sikring af forummets formål, eller fordi det er lovgivningsmæssigt påkrævet.

 

Opdateret 04.01.2021