Herreklubben

Velkommen til Herreklubben i Furesø Golfklub

Vi er normalt mellem 110-120 aktive medlemmer hver sæson i Herreklubben, som i det omfang vore kalendere tillader det sætter torsdagene af til golf i hinandens selskab. Vi får herved mange muligheder for at spille golf og hygge os sammen med dem vi kender godt og med dem vi kender mindre godt. Både nye og gamle medlemmer af Furesø Golfklub kan få stor fornøjelse af at være medlem af Herreklubben. Der lægges stor vægt på, at der er plads i Herreklubben til alle, gamle som unge, arbejdende som pensionister.

Herreklubbens formål er:

  • At fremme den konkurrenceprægede del af golfsporten blandt Furesø Golfklubs voksne mandlige medlemmer ved at afholde løbende golfturneringer om torsdagen for disse gennem hele golfsæsonen
  • At fremme klublivet i Furesø Golfklub gennem det sociale samvær, som vil blive tilstræbt gennem hele sæsonen på tværs af Furesø Golfklubs øvrige sammenslutninger. Dette holdes for øje ved tilrettelæggelse og gennemførelse af turneringer, gennem selskabelige arrangementer, udflugter til fremmede baner og ved andre lignende tiltag.

Kontingentet er 400,- kr. for hele sæsonen. Dette dækker matchfee for alle torsdagsmatcher, præmier, almindelige driftsomkostninger samt til delvis betaling for 3 middage. Det koster 40,- at deltage i hulspilsturneringen.

Torsdagsmatcherne afvikles fra gul tee over 18 huller i tre rækker, som i 2021 forventes inddelt således:

  • A-rækken, slagspil for spillere med hcp. op til og med ca. 15,0
  • B-rækken, stableford for spillere med hcp. fra ca. 15,1 – 21,0
  • C-rækken, stableford for spillere med hcp. ca. 21,1 – til 54 (max. 36 tildelte slag)

Du bestemmer selv, hvornår på dagen du vil spille. Vi er mange, som spiller sammen sidst på eftermiddagen, hvor vi har nogle forhåndsreserverede tider.

Du er velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen for at høre nærmere om Herreklubben.

26 marts 2021