Den Grønne Dameklub

den groenne dameklub

Velkommen til Den Grønne Dameklub!

Den Grønne Dameklub er en klub i klubben i Furesø Golfklub, som blev stiftet i juni 1995. Alle kvindelige medlemmer kan være medlem af klubben.

Vi mødes hver tirsdag fra primo april til primo oktober mellem kl. 8.40 og 11.00 for at spille 9 eller 18 huller med forskellige turneringsformer.

Der afholdes i løbet af sæsonen flere middage med præmieoverrækkelse. Desuden er der tradition for en udflugt til en anden golfklub.

Kontingentet for 2022 er fastsat til kr. 350. Indbetaling sker til vores konto i Danske Bank nr. 1551-0016466034. I teksten anføres indbetalers navn og medlemsnr.

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte vores formand, Elsebeth Schnack, tlf. 25441456, eller sende en mail til dengroennedameklub@gmail.com.