Generalforsamling

Stemmeberettiget på generalforsamlingen er alle aktive medlemmer, der på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse er fyldt 15 år. 

Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt. 

Fuldmagt kan alene gives til et stemmeberettiget medlem, dog kan et stemmeberettiget medlem ikke afgive mere end to stemmer med fuldmagt.

Generalforsamling 2024

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2022

Generalforsamling 2021

Generalforsamling 2020

Generalforsamling 2019